Dežela kozolcev

Žmavčev kozolec iz Straže

Žmavčev kozolec iz Straže

Žmavčev kozolec iz Straže

Toplar v Straži, ali bolje rečeno Žmavčev toplar, saj je to hišno ime domačije, kamor je sodil, nosi letnico 1915. Tesarski mojster, ki je toplar izdelal, ni znan, naročnik pa je bila družina Bevc, po domače Žmavčevi iz Straže. Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto naj bi bil delno obnovljen po 2. svetovni vojni. Ustni viri pričajo, da so leta 1991 zaradi gnitja stebrov naredili betonske podstavke in kozolec na novo prekrili.

Gre za dvojni kozolec toplar na dva para oken, ki ima v zatrepu dekorativno izrezljane zračne line. Dolg je 10,7 m, širok 6,74 m ter visok 8,04 m. O njegovih posebnostih je izpričanega zelo malo. Sosed se Žmavčeve kmetije spominja kot nekoč močnega kmečkega gospodarstva, ki je imelo v lasti tudi precej gozda. Viri navajajo, da gre za polzemljaka, torej kmeta, ki naj bi imel v lasti pol grunta. Od štirih sinov je na kmetiji ostal Jože, ki pa ni imel potomcev in je kot zadnji član Bevčeve družine na Straži preminil leta 2010. Na nekdanjo domačijo pa spominjata Žmavčev toplar, ohranjen v Deželi kozolcev, ter manjši cvitar, ki je še vedno na prvotnem mestu in je zadnji materialni oprijemljivi spomin na nekdanjo Bevčevo posest.

Žmavčev kozolec from Straža

The toplar (double hayrack) from Straža, better known by the local name of the homestead as Žmavčev toplar, dates back to 1915. The master carpenter who made it is unknown. It was commissioned by the Bevc family, known locally as Žmavčevi from Straža. According to the Institute for the Protection of Cultural Heritage from Novo mesto, the kozolec was partially renovated after World War II. Oral sources say that it was given a new roof and concrete platforms in 1991 because the pillars were considerably rotted.

Žmavčev kozolec is a toplar with two pairs of windows and decorative embrasures on the gable. It is 10.7 m long, 6.74 m wide, and 8.4 m tall. There is little recorded of its peculiarity. A neighbour recalls the homestead as a once substantial farm with a considerably sized forest. Sources type it as a “polgrunt”, i.e. a medium sized farm. Out of four sons, only Jože stayed on the farm. He was the last member of the Bevc family in Straža when he died heirless in 2010. Only Žmavčev toplar in the Land of Hayracks and a smaller “cvitar” standing in its original location still remind the locals of the homestead as the last tangible memories of the Bevc farm.

Der Žmavc-Kozolec aus Straža

Der Toplar in Straža, oder besser gesagt der Žmavc-Toplar, da dies der Hausname des Hofes ist, zu dem er gehörte, trägt die Jahreszahl 1915. Der Schreinermeister, der den Toplar gebaut hat, ist unbekannt, Auftraggeber war die Familie Bevc, genannt Žmavc, aus Straža. Nach den Angaben des Amtes für den Schutz des Kulturerbes Novo mesto soll er nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise renoviert worden sein. Mündliche Quellen berichten, dass 1991 Betonpodeste angefertigt wurden, da die Pfeiler faulten, und dass der Kozolec neu gedeckt wurde.

Es handelt sich um einen Doppelkozolec, einen Toplar mit zwei Paar Fenstern, der im Giebel über dekorative ausgeschnittene Lüftungslinien verfügt. Er ist 10,7 m lang, 6,74 m breit und 8,04 m hoch. Über seine Besonderheiten ist wenig bezeugt. Der Nachbar erinnert sich an das Žmavc-Anwesen als einen einst mächtigen Landwirtschaftsbetrieb, in dessen Besitz sich auch ziemlich viel Wald befand. Die Quellen geben an, es habe sich um einen Halbgrundbesitzer gehandelt, also einen Bauern, der Besitzer eines halben Hofes war. Von den vier Söhnen blieb Jože auf dem Hof, der jedoch keine Nachkommen hatte und als letztes Mitglied der Familie Bevc in Straža 2010 verstarb. An den ehemaligen Hof erinnern der Žmavc-Toplar, der im Land der Kozolci erhalten ist, und ein kleinerer Cvitar, der sich an seinem ursprünglichen Standort befindet, die letzte materielle und greifbare Erinnerung an den einstigen Bevc-Besitz.

Il kozolec «degli Žmavc» di Straža

Il toplar di Straža è meglio noto come il toplar «degli Žmavc» – poiché apparteneva al casolare che portava questo cognome – e risale al 1915. L’identità del mastro carpentiere che fabbricò il toplar è sconosciuta, ma il committente fu la famiglia Bevc, familiarmente «gli Žmavc» del paesino di Straža. Secondo le risultanze dell’Ente per la Tutela del Patrimonio Culturale di Novo mesto, il toplar sarebbe stato parzialmente restaurato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Delle fonti orali testimoniano che, causa putrefazione delle colonne, nel 1991 furono approntati dei sostegni in cemento e venne rinnovata la copertura del tetto.

Si tratta di un kozolec toplar doppio su due coppie di settori, avente sul frontone alcune finestrelle di aerazione con intagliate delle decorazioni. Le dimensioni del kozolec sono: 10,7 m di lunghezza, 6,74 m di larghezza e 8,04 m di altezza. Riguardo alle sue particolarità, però, poco è stato tramandato – un vicino ricorda la potenza economica della fattoria degli Žmavc di un tempo, che possedeva anche parecchio bosco. Le fonti riportano che si trattava di un semi-proprietario terriero, dunque di un contadino che avrebbe avuto in proprietà la metà del fondo. Dei quattro figli, è restato nella fattoria soltanto Jože, il quale però non ha avuto eredi e come ultimo appartenente alla famiglia Bevc è morto a Straža nel 2010. Tuttavia, della fattoria di una volta ci trasmettono un ricordo il toplar «degli Žmavc» conservato nel Paese dei Kozolec e il piú piccolo «cvitar», che si trova ancora sul posto d’origine: gli ultimi materiali definibili concretamente dei ricordi della fattoria Bevc che fu.


Oh, ta rogovila!

Ko so se začeli dnevi krajšati, se hladiti in so se vse bolj bližali prazniki, vsi sveti, so kmetje hiteli še z zadnjimi pospravili na njivah.
– Jasno, do vseh svetih so morale biti njive prazne! je čivknil Čivi.
»Veste, včasih smo z njiv pospravili čisto vso repo, peso, korenje in zelje. Vse do konca oktobra,« je rekla gospa Fani iz Straže.
»Zanimivo,« sem odgovorila. »Dandanes ostane na njivah še marsikatera repa, korenje ali zeljna glava.«
– Neumnica, saj je prav tako! Kaj ne veš, kako so pozimi lačni zajčki?
– Pa druge živali tudi. Na primer, mi vrabci, ga je dopolnil Buci.
»Danes ja, včasih pa so vse pospravili in skrbno shranili. Kar niso porabili zase, so imeli za živino.«
»Za prašičke so imeli peso in korenje, pa drobni krompir. Repo in zelje so najbrž porabili zase,« sem sklepala po današnjih izkušnjah.
»To je res, a pozabili ste, da živina rada grize svežo repo, zelje pa zajci, ki so jih včasih imeli skoraj na vsaki kmetiji.«
»Si pozabila, da so včasih porabili vse liste ob trgane »prsnine«?« se nam je pridružila mama Mici.
»Prsnine? Kakšna zelenjava je to?« sem vprašala.
»Prsnina« so rekli rumenim pridelkom: korenju, pesi, kolerabi, ker je bilo izključno za pr/sice.«
»Svinje? Ste hoteli reči prašičke?« sem se nasmehnila.
»Mhm,« je pokimala.
»Povejte mi prosim, kje in kako ste ob trgali te zadnje poljske pridelke.«
»O, to je bil za nas mali praznik. Bom povedala jaz,« je rekla mama Mici in začela pripovedovati: »Ob sončnih, čeprav že hladnih dneh smo ženske populile zelenjavo in jo na njivi puščale v kupih. Možje in fantje so jo pobrali, zmetali na voz in jo zvozili pod kozolec. Tam so jih že čakali otroci. Okrog kupa so sedli vsak na svojo pručko in začeli ob trgovati.«
»Ampak, otroci so delali počasi in je starejšim ostalo še veliko vsega,« je pripomnila Mari.
»Takrat se nismo pritoževali, saj je bilo ličkanje, luščenje fižola in ob trgovanje pr/snine kot veselo vaško druženje. Ob delu smo se vedno šalili, pripovedovali zanimive zgodbe in se smejali. Po končanem delu je bil »likof«. To je malica, pijača in včasih tudi harmonika.«
»Se spomniš, kako smo se smejali, ko smo v kupu našli kakšno rogovilo. To je korenje z dvema koreninama, zato smo na ves glas vzkliknili: oh, ta rogovila!«
– Ja, ja! Res ste rekli: oh, ta rogovila! Ta rogovila, se je našopiril vrabček.
»Seveda se spomnim. Pa Nade tudi, ki je s svojo domišljijo prelepo opremila vsako rogovilo. Iz vsake je znala narediti unikaten izdelek.«
»Ne razumem vas,« sem odkimala in čakala odgovor.
»Pod kozolcem se je našlo marsikaj in iznajdljivi Nadi je prišlo prav čisto vse. Za možica, vlakec…«
– Čisto vse? Kaj vse? je čivknil Čivi, Buci pa se je oziral in rekel: koruzni listi, koruzni laski, bučno seme, želodki…
»Aha, že razumem. Take možičke poznam iz vrtcev in šol,« sem se nasmehnila.
– Ja, ja. Naši otroci so domiselni. Videl sem jih skozi okno vrtca, je kimal Čivi.
– Si spet »špejal« skozi okna? se je jezil Buci.
– Nisem, saj veš, da to ni lepa navada!
»Mi lahko poveste kam so včasih pospravili pridelke in kaj so naredili z ob trganimi listi?«
»Različno. Nekateri so liste pokuhali v »svinjskem kotlu« z nekaj krompirja in repe, drugi so jih mešali s suhim senom in z njimi hranili živino.«
»Krave in vole?« sem vprašala.
»Tako je,« je pritrdila Fani.
»Pridelke pa so pospravili v klet, ki so ji rekli »kevder«. Nekateri pa so na njivi imeli narejene »repnice«. To je na poseben način pripravljena jama za shranjevanje poljskih pridelkov,« se je razgovorila mama Mari, jaz pa sem se jima zahvalila za toliko spoznanj in novih vedenj.