Dežela kozolcev

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Kontaktna oseba: Branka Brcar (telefonska številka.: 040 256 737)

Pregled pogodb

1. Donatorska pogodba – podpora delovanju in izvedbi projektov v letu 2015

Optima Šentrupert, Bistrica 25, 8232 Šentrupert
DŠ: SI86487531, TRR: SI56 0297 1001 8455 724 (NLB)
Datum začetka pogodbe: 11.2.2015, datum zaključka pogodbe: 13.2.2015
Znesek: 300,00 €

2. Sponzorska pogodba – prispevek za organizacijo Martinovanje v Deželi

Žaga Trbovlje d.o.o., Kolodvorska cesta 11a, 1420 Trbovlje
DŠ: SI65694988, TRR: SI56 023300020078709
Datum začetka pogodbe: 3.11.2014, datum zaključka pogodbe: 3.11.2014
Znesek: 2.400,00 € (z vključnim DDV)

3. Pogodba o poslovnem sodelovnju 2014 – nastop Rebeke Dremelj (obletnica Dežele)

UNICO&CO d.o.o., Novi trg 11, 3000 Celje
DŠ: SI95928596, TRR: SI56 051008012755783
Datum začetka pogodbe: 23.5.2014, datum zaključka pogodbe: 7.6.2015
Znesek: 1.830,00 € (z vključenim DDV)

4. Pogodba o avtorskem delu – nastop (obletnica Dežele)

Vladimir Leskovar
Datum začetka pogodbe: 13.6.2015, datum zaključka pogodbe: 7.6.2015
Znesek: 1.000,00 € (NETO)

5. Pogodba o poslovnem sodelovanju – računovodstvo

Stanislava Lipovšek, s. p., Gorenje Laknice 69a, 8230 Mokronog
DŠ: SI55351069, TRR SI56 031531000327754
Datum začetka pogodbe: 21.5.2013, datum zaključka pogodbe: 30.6.2015
Znesek: 305,00 € (mesečno    z DDV)

6. Pogodba o poslovodenju – v.d. direktor

Uroš Pikl
Datum začetka pogodbe: 1.10.2014, datum zaključka pogodbe: 31.3.2015
Znesek: 1.300,00 € (bruto)

7. Pogodba o zaposlitvi – zakoniti zastopnik

Urška Repše
Datum začetka pogodbe: 20.5.2013, datum zaključka pogodbe: 30.9.2014
Znesek: 2.614,13 € (bruto)

Branka Brcar

Datum začetka pogodbe: 9. 3. 2016

Znesek:  (bo vnešen po prvem prejemku)