Dežela kozolcev

Blaščev kozolec iz Praprotnice

Blaščev kozolec iz Praprotnice

Blaščev kozolec iz Praprotnice

Domačiji enojnega kozolca s plaščem so po domače rekli pri Blaščevih; izvira iz Praprotnice. Gre za enojni kozolec z dvema štantoma in plaščem za shranjevanje vozov, orodja in podobno. Starost kozolca ni določena in nihče se ne spominja, kdaj točno je bil kozolec narejen. Za stebre in lege kozolca so uporabili hrast, medtem ko je ostali del smrekov. Lastniki ga niso veliko uporabljali, saj je bil z daljšo stranjo postavljen proti gozdu in se je v njem slabo sušilo, ko pa so sušili, so veliko žita pojedli ptiči.

Kozolec je bil prekrit s slamo do 70-ih let minulega stoletja, leta 1936 so prenovili slamnato kritino. V 70-ih letih so kozolec temeljito prenovili, zamenjali kritino z opečnato kritino, kozolec postavili na kamnite podstavke, imenovane babe.

Kozolec so v zadnjem času uporabljali kot prostor za drva in kmetijske stroje. Na kozolcu in pod njem so se otroci veliko igrali, predvsem skrivalnice.

Kozolec je bil na domačiji postavljen ob cesti in gozdu, večkrat so na njem prespali popotniki. Sicer pa so ga uporabljali za sušenje pšenice, fižola in mrve. Kozolec ni nikoli zgorel in tudi sicer se mu ni pripetila nobena nesreča. Domačija je imela dva kozolca; nasproti tega, ki je zdaj v muzeju, je na prvotni lokaciji stal še en kozolec na kozla ali psa oziroma »cvitar«. O kozolcu pravijo: »Star mora biti več kot 100 let. Pogovarjal sem se z bratrancem od mame. Pravi, da ga ni človeka, ki bi pomnil, kdaj je bil ta kozolec narejen.« Nadaljuje: »Kozolec je bil res »čudno« narejen, proti severu, edini v vasi, in to je bilo čudno, ker se res ni dobro sušilo in ga nismo veliko uporabljali.«

Kozolec je širok 4 m, dolg 8,3 m in visok 5 m.

Blašč’s kozolec from Praprotnica

The homestead on which the single cloaked kozolec (hayrack) stood was known as Blašč’s place and is located in Praprotnica. The single kozolec boasts two “štanta” and a cloak (roofed area) for storing vehicles, tools, etc. No one remember when exactly it was built and its age is undetermined. Oak was used for the pillars and beams, and spruce wood for the other parts. Blašč’s kozolec was not frequently used. The longer side faced the forest so produce didn’t dry quickly and, when drying took place, a lot of the grain was eaten by birds.

The roof was thatched until the 1970s, with the last renovation done in 1936. In the 1970s the kozolec underwent thorough renovation – the straw was replaced by clay roofing and the kozolec was placed on stone platforms known as “babe”.

Lately, Blašč’s kozolec was used for storing wood and farm machinery, while the children used it to play hide-and-seek.

The kozolec was placed at the homestead at the side of the road and the forest, and often travellers would spend the night on it. Otherwise it was used for drying wheat, beans, and hay. There were no accidents or fires connected with it. Aside from the one in the museum, there was another “goat” kozolec, or “cvitar”, on the homestead. They say of Blašč’s kozolec: “It must be over 100 years old. I talked to my mother’s cousin. He says there’s not a man alive who remembers it being built. It was really oddly built – facing north, the only one in the village and it was odd, because things didn’t dry properly on it and we didn’t use it a lot.”

Blašč’s kozolec is 4 m wide, 8.3 m long, and 5 m tall.

Der Blašč-Kozolec aus Praprotnica

Der heimische einfache Kozolec mit Schleppdach wurde von den Einheimischen „Pri Blaščevih“ (Bei den Blaščs) genannt, er stammt aus Praprotnica. Es handelt sich um einen einfachen Kozolec mit zwei Pfeilern und Schleppdach zur Aufbewahrung von Wagen, Werkzeug und Ähnlichem. Das Alter des Kozolec wurde nicht bestimmt und niemand erinnert sich, wann er genau gebaut wurde. Für die Pfeiler und Balken des Kozolec wurde Eichenholz verwendet, während die übrigen Teile aus Tannenholz sind. Die Besitzer nutzten ihn nicht oft, da er mit der Längsseite zum Wald stand und eine Trocknung darin nur schlecht möglich war, und wenn sie viel Getreide trockneten, fraßen es die Vögel.

Der Kozolec war bis zu den Siebzigerjahren strohgedeckt, 1936 wurde das Strohdach erneuert. In den Siebzigerjahren wurde der Kozolec gründlich renoviert, das Dach wurde gegen ein Ziegeldach ausgetauscht, der Kozolec wurde auf steinerne „Großmutter“-Podeste gestellt.

Der Kozolec wurde in letzter Zeit als Raum für Brennholz und landwirtschaftliche Maschinen genutzt. Auf dem Kozolec und darunter spielten Kinder, vor allem Verstecken.

Der Kozolec war auf dem Hof an der Straße und am Wald aufgestellt, des Öfteren hatten Reisende darin übernachtet. Ansonsten wurde er zum Trocknen von Weizen, Bohnen und Heu verwendet. Der Kozolec geriet nie in Brand und es ereignete sich auch sonst kein Unglück. Der Hof hatte zwei Kozolci, gegenüber jenem, der jetzt im Museum steht, stand noch ein „Ziegen-” oder „Hundekozolec“ beziehungsweise „Cvitar“. Man sagt über den Kozolec: „Er muss mehr als 100 Jahre alt sein. Ich habe mit einem Vetter meiner Mutter gesprochen. Er sagt, es gebe keinen Menschen, der sich daran erinnert, wann dieser Kozolec gebaut wurde.“ Und weiter: „Der Kozolec war wirklich ‚seltsam‘ aufgebaut, nach Norden hin, als einziger im Dorf, und das war seltsam, weil wirklich nichts gut trocknete und wir ihn nicht oft nutzten.“

Der Kozolec ist 4,00 m breit, 8,30 m lang und 5,00 m hoch.

Il «Blaščev kozolec» di Praprotnica

La fattoria, alla quale apparteneva il kozolec singolo con tetto prolungato e che veniva familiarmente detta «dei Blaščevi», stava a Praprotnica. Il kozolec è di tipo singolo a due settori, con tetto prolungato per il ricovero di carri, attrezzi e simili. L’età del kozolec è incerta e nessuno si ricorda esattamente quando sia stato costruito. Per le colonne e le travi portanti è stato usato legno di quercia, mentre le altre parti sono di abete. I proprietari non lo devono aver utilizzato molto, visto anche che era stato collocato con il lato piú lungo in direzione del bosco, dunque i vegetali vi si seccavano male – una volta asciugatisi, però, gli uccelli si mangiavano tanto grano!

Il kozolec è rimasto coperto con la paglia fino agli Anni Settanta; nel 1936 venne rinnovata la copertura in paglia. Negli Anni Settanta il kozolec fu radicalmente rimodernato: il manto del tetto venne sostituito con una copertura di tegole e l’intera struttura fu posta sulle cosiddette «babe», ovvero degli zoccoli o basamenti di pietra.

Il kozolec negli ultimi tempi è stato utilizzato come ripostiglio per la legna e spazio per ricoverare i macchinari agricoli. Sul kozolec e sotto di esso i bambini giocavano soprattutto a nascondino.

Il kozolec nella fattoria era stato posizionato tra la strada e il bosco, cosí spesso accadeva che sotto vi pernottassero dei viandanti. Altrimenti serviva per l’essiccazione di grano, fagioli e fieno. Il kozolec non è mai bruciato, né gli sono capitate altre disgrazie. La fattoria possedeva due kozolec di fronte a quello del museo, e nel sito originario era presente un altro kozolec senza tetto – detto anche «cvitar». Dicono di lui: «Deve avere oltre 100 anni. Ho parlato con il cugino di mamma: dice che non esiste nessun uomo che possa ricordarsi quando quel kozolec sia stato costruito». E continua: «Il kozolec è stato fatto in un modo proprio ‘strano’: è l’unico del paese ad essere rivolto a nord, e già questo è strano. Poiché non asciugava bene, non potevamo usarlo molto».

Il kozolec è largo 4,00 m, lungo 8,30 m e alto 5,00 m.


Ukradeni »pušeljc«

Na stebru kozolca je bil pribit kravji rog, nanj pa je priletel Čivi.
– Pridi, danes ti bom jaz povedal zgodbo o kozolcu iz Praprotnice, je rekel Buciju.
– Ti? Saj ne poznaš nobene, vsaj ne dovolj zanimive, mu je odvrnil prijatelj, a je kljub vsemu sedel na lato poleg njega.
– Pa še kako je zanimiva, saj sedim na rogu, ki so ga pred mnogimi leti uporabljali za »pušeljc«.
– Pušeljc? Kakšen pušeljc?
– To je bil šop rož z domačega vrta: dalij, aster, cinij in različnega zelenja. Rožmarin, pa še kaj.
– Aja? So takrat prepevali tisto ljudsko pesem:…rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen al pa suh ….
– Mogoče. A najprej bi ti rad povedal zakaj so obesili ta »pušeljc«.
– Ja, saj res. Povej, povej že zakaj so ga obesili?
– No, bilo je tako: ko so pri določeni kmetiji mlatili …
– Kaj so mlatili?
– Ti si pa res cepec, če še tega ne veš!
– Kaj morem, če res ne vem. Vem pa, kaj je cepec. Zagotovo to nisem jaz! se je razhudil Buci.
– Ah, oprosti, zaneslo me je. Morda res ne veš, da so mlatili ječmen, pšenico, rž in ajdo.
– Pod kozolcem?
– Ne, mlatili so na skednju, vendar se je pri tej hiši kozolec držal skednja, zato so »pušeljc« obesili na steber kozolca.
– Še zmeraj ne razumem kakšen pomen je imel » pušeljc« z mlačvijo.
– Saj to ti hočem dopovedati, a me kar naprej prekinjaš.
– Če moreš, mi potegni zadrgo čez kljunček, se je ponorčeval krilati ptiček.
Čivi ga je ostro pogledal, potem je začel pripovedovati:
– Ko so žito razgrnili po tleh, so nekateri pripravili cepce, eden med njimi pa je v pripravljeni rog privezal »pušeljc«. Tako, da so vsi v vasi vedeli, da se pri Kamnarjevih mlati. Dokler je trajala mlačev, je »pušeljc« stal pripet ali nabit na »štok« pri vratih, ali pri tej hiši na stebru kozolca.
– Kaj pa, če bi ga kdo ukradel? ga je kljub opozorilu, naj tiho posluša, prekinil Buci.
– Prav zato sem ti hotel povedati to zgodbo, ki mi jo je povedal moj praded. Nekoč je opazoval pridne mlatiče, ko se je prav tiho priplazil mož, ki je ukradel »pušeljc«. Opazila ga je tudi Tončka. Povedala je gospodarju in potem, da tii vidišš. Rekel je, da sta se lovila okrog skednja in kozolca, pa okrog hleva in čez travnik toliko časa, da ga je gospodar ujel, poootem …
– … potem pa ga je nabunkal, kajne? je predvideval Čivijev prijatelj.
– Ja, res je bilo tako. Tako pošteno ga je oklofutal, da v vsej vasi nihče več ni ukradel »pušeljca«.
– Pri nobeni hiši?
– Tako je rekel praded in verjamem mu, da ni lagal.
– Joj, lačen sem, pa sem se spomnil, kam so pospravili žita, ko so jih omlatili in očistili. Kako rad bi zdajle pozobal malo žitnih zrn, je stokal in jokal Buci.
– Veš, včasih so podstrešju rekli »cimper« in tam gori so imeli lesene predale. Navadno jih je naredil ata sam in v njih so hranili žita. Pozimi so jih sproti jemali iz predalov in v vrečah vozili k mlinarju v mlin.
– In mlinar je zrnje zmlel v mokico, mama pa je iz nje spekla dišeč, hrustljav kruh. Mnjam, se je obliznil Buci.
– Še sreča, da jim mokico ni odpihnil veterček. Tako, kot v tisti pravljici o Jurčku in mokici, je zgodbo ponosno zaključil vrabček Čivi, čeprav je priznal, da bi tudi sam pozobal kakšno zrnce.