Dežela kozolcev

Dežela kozolcev – Dežela šestega čuta

Občina Šentrupert se je meseca januarja 2021 prijavila na 6. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na razpisu smo bili uspešni saj smo dobili 28.613,48 EUR, ki bodo namenjeni za realizacijo novega produkta Dežele kozolcev: Dežela kozolcev – Dežela šestega čuta.

V sklopu projekta smo vzpostavili novo tematsko pot – VRABČEK ČIVI ODKRIVA DEŽELO KOZOLCEV – učno pot, kjer bodo obiskovalci skozi vprašanja iz zgodb zbranih v knjigi Vrabček Čivi v Deželi kozolcev spoznavali šege in navade povezane s kozolci, tesarje in tesarske mojstre, zgodbe kozolcev, ki so bili prestavljeni v muzej.

V sklopu projekta smo izdelali letak, učni list in zemljevid, ki ga bodo prejeli obiskovalci učne poti. Organizirali smo nov dogodek ŠENTRUPERTSKI SLAVČKI POJEJO – večer ljudskega petja v urbanem središču Šentruperta. Nabavili smo tudi 20 avdiovodičev.

Okoli Dežele kozolcev pa smo namestili nov lesen plot.

VODILNI PARTNER: OBČINA ŠENTRUPERT
PARTNERJA: ZAVOD DEŽELA KOZOLCEV, LAPEGO, PETRA KRNC LAZNIK S.P.