Dežela kozolcev

Gabrijelov kozolc iz Rodin pri Trebnjem

Gabrijelov kozolc iz Rodin pri Trebnjem

Gabrijelov kozolc iz Rodin pri Trebnjem

Gabrijelov kozolec je nizki kozolec, ki je stal v Rodinah pri Trebnjem. Postaviti ga je dal Jože Gabrijel, ki je ostal na kmetiji svojega očeta. Domače hišno ime je bilo vedno Pr’ Gabrijel, od tu tudi ime kozolca. Živel je skupaj z ženo svojega brata, ki je umrl v vojski, in kmetijo nato zapustil svojemu nečaku, bratovemu sinu, Stanetu Gabrijelu. Staneta je zadnja leta življenja oskrbovala Božidara Cesar, ki je bila z njim sicer le v daljnem sorodstvu. Ker je Stanetu kuhala in prala, ji je leta 1994, preden je umrl, v zahvalo zapustil kozolec. Božidara Cesar, ki danes o Gabrijelovem kozolcu ve največ, je nazadnje kozolec prodala Iztoku Agniču, ki je bil zadnji lastnik kozolca, preden so ga prestavili v Deželo kozolcev.

Gabrijelovi so bili srednji kmetje in so za kmetovanje potrebovali tudi sušilni in shranjevalni prostor. Kozolec je naredil Vinko Klančar, rojen 1905, tamkajšnji vaščan, eden izmed 10 otrok tesarja Franca Klančarja. Kmetijo in tesarski posel je prevzel kot 15-letni deček po očetovi smrti. Bolj kot delal nove je obnavljal stare, je pa med drugimi naredil tudi Gabrijelovega. Delali so ga štirje ljudje 14 dni. Les zanj je Gabrijel priskrbel iz svojega gozda, stebri so bili narejeni iz hrastovega, late pa iz smrekovega lesa. Ko je bil narejen, ga je prišel pogledat Lojze Klobučar z Dobrave in Klančarju naročil, naj mu postavi enakega.

Kozolec je vedno ostal Gabrijelov kozolec in vedno je bil na istem mestu, ob Gabrijelovi kmetiji. Postavljen je bil ob cesti, pot je peljala naravnost pod kozolec, od kozolca pa naprej pod t.i. pod.

Gabrijelov kozolec je dolg 10,5 m, širok 6 m in visok 6,3 m.

Gabrijel’s kozolec from Rodine pri Trebnjem

Gabrijel’s kozolec (hayrack) is a low kozolec that stood in Rodine pri Trebnjem. It was commissioned by Jože Gabrijel who remained on his father’s farm. The local name of the homestead was “at Gabrijel’s”, hence the name of the kozolec. Jože lived with his brother’s widow (the brother died in the army) and then left the farm to his nephew, Stane Gabrijel. For the last few years of his life, Stane was attended to by a distant relative named Božidara Cesar. In return for cooking and cleaning for him, Božidara was left the kozolec in his will upon Stane’s death in 1994. Božidara Cesar, who knows more about the kozolec than anyone, later sold it to Iztok Agnič – the last owner before the kozolec was moved to the Land of Hayracks.

The Gabrijel family owned a middle-sized farm and needed a drying and storing device. The kozolec was built by Vinko Klančar, a local villager born in 1905 as one of the ten children of the carpenter Franc Klančar. He was only fifteen years old when he took up the running of the farm and the carpentry business after his father’s death. He mainly did repairs on the older kozolci, though he did build a few, like the Gabrijel’s one, himself. It took four people fourteen days to construct Gabrijel’s kozolec. The oak for the pillars and spruce wood for the “late” (cross members) came from Gabrijel’s forest. Once the kozolec was complete, Lojze Klobučar from Dobrava went to look at it and commissioned an identical one from Klančar.

Gabrijel’s kozolec never changed owners or its location by the farmhouse. It was built on the side of the road with a path leading under the kozolec and then straight into the barn.

Gabrijel’s kozolec is 10.5 m long, 6 m wide, and 6.3 m tall.

Der Gabrijel-Kozolec aus Rodine pri Trebnjem

Der Gabrijel-Kozolec ist ein niedriger Kozolec, der in Rodine pri Trebnjem stand. Jože Gabrijel, der auf dem Hof seines Vaters blieb, hatte ihn dort errichten lassen. Der Hausname war immer „Pr Gabrijel“, daher auch der Name des Kozolec. Gabrijel lebte mit seinem Bruder zusammen, der im Krieg fiel, und hinterließ den Hof dann seinem Neffen, dem Sohn des Bruders, Stane Gabrijel. Stane wurde in seinem letzten Lebensjahr von Božidara Cesar versorgt, einer entfernten Verwandten. Da sie für Stane kochte und wusch, vermachte er ihr 1994, als er starb, als Dank den Kozolec. Božidara Cesar, die heute am meisten über den Gabrijel-Kozolec weiß, verkaufte den Kozolec schließlich an Iztok Agnič, der der letzte Besitzer des Kozolec war, bevor dieser ins Land der Kozolci umgesiedelt wurde.

Die Gabrijels waren mittelgroße Bauern und benötigten einfach eine Vorrichtung zum Trocknen und Lagern. Der Kozolec wurde von Vinko Klančar gebaut, geboren 1905, ein dortiger Dorfbewohner und eines der zehn Kinder des Schreiners Franc Klančar. Er übernahm dessen Hof und Schreinerei nach dessen Tod, als 15-jähriger Junge. Ansonsten renovierte er eher Kozolci, als neue zu bauen, unter anderem baute er jedoch auch den der Gabrijels. Er wurde von vier Personen innerhalb von 14 Tagen errichtet. Das Holz dafür besorgte Gabrijel aus dem eigenen Wald, die Pfeiler wurden aus Eichenholz gefertigt, die Latten aus Tannenholz. Als er fertig gestellt war, kam Lojze Klobučar aus Dobrava, um ihn sich anzusehen, und bestellte bei Klančar den gleichen für sich.

Der Kozolec blieb immer der Gabrijel-Kozolec und stand immer am selben Ort, beim Hof der Gabrijels. Er wurde an der Straße aufgestellt, der Weg führte direkt unter den Kozolec und dann vom Kozolec weiter unter die Tenne.

Der Gabrijel-Kozolec ist 10,50 m lang, 6,00 m breit und 6,30 m hoch.

Il «Gabrijelov kozolec» di Rodine pri Trebnjem

Il «Gabrijelov kozolec» è il piú basso kozolec che stia a Rodine pri Trebnjem. Lo ha collocato Jože Gabrijel, che è restato nella fattoria del padre. Il nome familiare della casa è stato sempre «pr Gabrijel» («da Gabriele»), da cui anche il nome del kozolec. Viveva insieme alla moglie di suo fratello, che era morto in guerra, e la fattoria poi venne lasciata a suo nipote – Stane Gabrijel, figlio del fratello. Stane durante l’ultimo anno di vita venne assistito da Božidara Cesar, che aveva con lui una lontana parentela. Poiché ella cucinò e lavò per lui, Stane, quando morí nel 1994, per gratitudine le lasciò in eredità il kozolec. Božidara Cesar, la quale oggi sa tante cose sul «Gabrijelov kozolec», lo vendette infine ad Iztok Agnič, che dunque è stato l’ultimo proprietario del kozolec prima del suo trasferimento nel Paese dei Kozolec.

I «Gabrijel» erano dei contadini medi e necessitavano di un impianto di essiccazione e magazzino semplice. Il kozolec venne fatto da Vinko Klanča, classe 1905, paesano del posto, uno dei dieci figli del carpentiere Franc Klančar; alla morte del quale, sia la fattoria che la professione di carpentiere vennero assunte da Vinko quando era un ragazzo di quindici anni. Comunque costui si occupò maggiormente del restauro che della produzione di nuovi kozolec, e tra gli altri fece anche quello dei Gabrijel. Lo realizzarono quattro persone in quattordici giorni. Gabrijel si procurava il legno nel bosco di sua proprietà. Le colonne vennero fatte con del legno di quercia, le stanghe invece con l’abete. Quando l’opera fu compiuta, venne a darle un’occhiata Lojze Klobučar di Dobrava e diede a Klančar la commissione di realizzarne un altro uguale.

Tale kozolec è sempre rimasto il «kozolec dei Gabrijel» ed è sempre restato nello stesso posto, vicino alla fattoria dei Gabrijel. Era posto lungo una strada che conduceva dritto sotto al kozolec e da esso poi continuava fino a sotto il fienile.

Il «Kozolec dei Gabrijel» è lungo 10,50 m, largo 6,00 m e alto 6,30 m.


Izgubljeno kolo

Ko sva z možem zavila v majhno vas Rodine sva se povzpela na hribček in tam našla gospo Božo. Presenečena me je pogledala ko sem jo prosila za zgodbo izpod kozolčeve strehe na Rodinah.
»Kaj naj rečem? Naš kozolec nima zgodbe. Bil je le varno zavetje našega voza – »lojtrnika«, nekaj skromnega poljskega orodja: brane, pluga, ki smo mu rekli drevo, »šajtrgo«, »karjolo« in voziček za v mlin. Na podstrehi smo hranili seno, ki smo mu po domače rekli »mrva«. Nič posebnega,« je resno odkimavala gospa Boža.
– Ah, nič posebnega. Tako rečejo vsi, potem pa …
Potem je utihnila in se zagledala v zeleni hribček nad njeno hišo. Nenadoma se je nasmehnila in začela pripovedovati:
»V vročem poletnem jutru je ata pripravil naš leseni vprežni voz »lojtrnik«. Spredaj in zadaj je zapel še »šragel«, leseno prepreko, da smo lahko naložili čim več »mrve«. Potem sta se z mamo odpravila na sosednji hrib, kjer smo jo posušili kar precejšen kup. Nama s sestro je naročil, da bova čez dobro uro vpregli vola in izpod kozolca odpeljali voz.«
»Gospa Boža, mi poveste koliko sta bili stari, da sta zmogli sami?« sem jo prekinila.
»Koliko? Malo. Bili sva še osnovnošolki, a sva delali vse, kar so nama naročili starši,« je rekla in nadaljevala:
»Sestra je sedla na voz, jaz pa sem hodila pred voli. Včasih so rekli, da jim svetiš, kažeš pot, če jih držiš za »štrik« in hodiš pred njimi.«
»Zakaj pa niste tudi vi sedli na voz? Se ni bilo lepše peljati?«
– Ja, ja! Eden kaže pot, drugi pa »žlajfa«, je pripomnil Čivi izpod trte, ki raste na dvorišču gospe Bože.
»Navadno sem vedno hodila peš pred voli.
– In kot po navadi se ni ozirala nazaj! je spet čivknil ptiček.
Ko sva prišli skoraj v dolino, sem se ozrla in z grozo opazila, da sestre ni bilo nikjer.«
»Kako ne?« sem presenečeno pogledala.
»Ni je bilo videti, zato sem ustavila vola. Kar zastokala sem, ko sem ugotovila, da je voz izgubil kolo in se močno nagnil postrani.«
»Kakoooo?« sem spet gledala debelo.
»Povsem preprosto. Pot po hribu je bila kolovozna in kamnita. Voz, s sestro vred, je premetavalo sem ter tja. Ko sva zapeljali na večji kamen ali korenino je »šticelj« zadel ob oviro, se snel in kolo je odletelo ter se izgubilo med potjo.«
– Aja, zato se Boža ni hotela peljati. Premetavalo bi jo, je pametoval vrabček.
»Oprostite, mi poveste kaj je »šticelj«,« sem prosila zgovorno gospo.
»To je neke vrste zapiralo, ki ne dovoljuje, da bi se kolo snelo z osi.«
»Kaj je bilo potem?« me je zanimalo.
»Potem je šla sestra iskat kolo, jaz pa sem medtem pazila na vola.«
– Saj ga ni našla! je vpil rjavi ptiček in bil presenečen, ko je slišal nadaljevanje.
»Vso pot je tekla in se hudo upehana vrnila s težkim kolesom in s »šticljem«. Komaj ga je privlekla. Njen obraz je bil poten, a nasmejan in zadovoljen, da ji je uspelo. Kolo sva nataknili nazaj na os, namestili »šticelj« in spet pognali vola.«
»Kaj pa je rekel ata? Je bil hud na vaju?«
»Najprej se je jezil ker sva bili pozni, a ko sva mu povedali, kaj se je zgodilo, naju je brez besed objel. Potem je pregledal kako sva namestili kolo. Pohvalil naju je, da sva za svoja leta dobri in iznajdljivi.«
– Bi rekel, ja. Iznajdljivi in dobri, je kimal Čivi.
»Sta se smeli vsaj malček oddahniti ali sta morali pomagati naložiti voz?« me je mučila radovednost.
»Prav nič se nisva mogli oddahniti. Ata in mama sta nalagala »mrvo«, midve pa sva skakali po njej, da sva jo malo potlačili. Tako smo lahko naložili vso, pograbili travnik in se vrnili domov.«
– Mhm. Slišal sem, da sta se takrat obe peljali z vozom, ata pa je hodil pred voloma in jima kazal pot, je modroval vrabček.
»Doma je ata zapeljal pod kozolec in popoldne smo »mrvo« zmetali na njegovo podstreho, da je varno čakala na mrzle zimske dni. Tako nam je služil kozolec vse dokler ga nisem prodala novemu lastniku,« je s svojimi spomini zaključila gospa Boža.