Dežela kozolcev

Hribski toplar iz Prelesja

Hribski toplar iz Prelesja

Hribski toplar iz Prelesja

Hribski toplar je stal na hribu na domačiji Šalehar v Prelesju. Ima tri pare štantov, narejen je bil leta 1958. Izdelal ga je Martin Urana, ki je bil delovodja skupine Janka Gregorčiča, ekipa tesarjev se je imenovala partija. Pred tem kozolcem je na tem mestu že stal kozolec, ki je leta 1957 pogorel. Domačini se spominjajo, da je cela vas gasila, vendar jim ga ni uspelo rešiti. Domačija Hribskih je bila velika okoli 17 ha. Gre za večjega kmeta – gruntarja. Leta 1961 se je z mamo Amalijo Šalehar pogovarjala Marija Makarovič v okviru Orlovih terenskih skupin. V zapisu navaja, da je imela hribska 36 gvantov, kar kaže na bogato takratno življenje.

Ime »hribski« izhaja iz mesta, kjer je stala domačija, in sicer: »Ja, Hribski. Tu verjetnu pa zatu, ker je na vrh hriba. Bla je Hribska Justa.« Na domačiji so bili vsi izredno delavni, tudi ženske, in sicer pravijo: »Skuz sa mele dva konja in sa, puznate tu, ne, sa v vuz napregli in vəs fotər so spelale, mrvo, vse same nalagale, take velike vuzove pa so pu tistəm hribu gor vuzile.«

Pravijo, da kozolec ni bil nikoli narejen do konca; bil je pokrit z opeko.

Kozolec je širok 8,4 m, dolg 15,3 m, visok pa 7 m.

The hill toplar from Prelesje

The hill toplar (double hayrack) stood on a hill at the Šalehar homestead in Prelesje. It boasts three pairs of “štanti” and was built in 1958 by Martin Urana, the foreman of Janko Gregorčič’s party (group) of carpenters. There had previously been another kozolec (hayrack) on the spot, however, it burnt down in 1957. The locals recall how the whole village worked, unsuccessfully, to put out the fire. The “Hill” homestead was a large farm – some 17 hectares. An interview with Amalija Šalehar, conducted by Marija Makarovič in 1961, showed the family to be considerably wealthy.

The name of the homestead, “Hill”, comes from the location. “It’s probably ‘cause it was at the top of the hill. She was ‘Hill Justa’.” The men and women of the homestead were hard workers. The locals reveal: “They [the women] always had two horses and they, you know, harnessed them into the wagon and took all the feed, the hay, loaded it all by themselves and brought great wagonloads up the hill.”

The kozolec is said to be unfinished. It was roofed with clay.

The hill toplar is 8.4 m wide, 15.3 m long, and 7 m tall.

Der Hribski-Toplar aus Prelesje

Der Hribski-Toplar stand auf einem Berg auf dem Hof Šalehar in Prelesje. Er hat drei Paar Pfeiler und wurde 1958 errichtet. Er wurde von Martin Uran gebaut, der Arbeitsleiter in der Gruppe von Janko Gregorčič war, die Schreinergruppe nannte sich „Partija“, „Partei“. Vor diesem stand bereits ein anderer Kozolec an derselben Stelle, der 1957 abbrannte. Die Einheimischen erinnern sich, dass das ganze Dorf beim Löschen half, dass sie ihn aber nicht retten konnten. Der Hribski-Hof war um die 17 ha groß. Es handelt sich um einen Großbauern, einen Hofbesitzer. 1961 sprach Marija Makarovič im Rahmen der Feldforschungsgruppen von Professor Orel mit der Mutter Amalija Šalehar, in ihren Notizen gibt sie an, dass sie 36 Kleider hatten, was darauf hindeutet, dass sie damals ein reiches Leben führten.

Der Name „Hribski“ („auf dem Berg“) geht auf den Standort zurück, an dem sich der Hof befand, und zwar: „Ja, Hribski. Das kam wahrscheinlich daher, weil er auf einem Berggipfel stand. Er war die Hribska Justa.“ Auf dem Hof war man sehr fleißig, auch die Frauen, und man sagt: „Sie hatten immer zwei Pferde und spannten sie vor den Wagen und transportierten das ganze Futter, Heu, alles selbst aufgeladen, so große Wagen fuhren da diesen Berg hinauf.“

Es heißt, der Kozolec sei nie fertig gestellt worden, er war mit Ziegeln gedeckt.

Der Kozolec ist 8,40 m breit, 15,30 m lang, 7,00 m hoch.

Il «Hribski toplar» di Prelesje

Il «Hribski toplar» («doppio kozolec della collina») stava su una collina della proprietà «Šalehar» di Prelesje. Ha tre paia di settori ed è risalente al 1958. Venne costruito da Martin Urana, che era il capobottega del gruppo di Janko Gregorčič – la squadra di carpentieri prendeva il nome di «partito». Prima di quel kozolec stava già in quel posto un altro kozolec, che bruciò nell’anno 1957: la gente del luogo ricorda che l’intero villaggio accorse a spegnere l’incendio, senza però riuscire a salvare l’essiccatoio. La proprietà della fattoria della collina aveva un’estensione di circa 17 ettari e il padrone era un grande contadino-proprietario terriero. Nel 1961 Marija Makarovič conversò con la padrona Amalija Šalehar nell’ambito delle ricerche etnologiche dei gruppi di Orel: quella volta la Makarovič citò in una nota che in casa avevano 36 vestiti, il che dimostrava che in quel periodo erano benestanti.

Il nome «collinare» proviene dalla località in cui una volta sorgeva la fattoria, ovvero: «Sí, collinare. E questo probabilmente perché sta in cima a una collina. C’è stata Hribska Justa». Nella fattoria erano tutti degli straordinari lavoratori, comprese le donne, rispetto alle quali si dice: «Tutto il tempo avevano due cavalli e (le donne) li hanno, lo sapete, aggiogati al carro e hanno portato tutto il mangime, il fieno; e i carri li caricavano da sole, questi grandi carri, e li guidavano su per la collina».

Si dice che il kozolec non fu mai portato a termine. Fu ricoperto con tegole.

Il kozolec ha le seguenti dimensioni: 8,40 m di larghezza, 15,30 m di lunghezza, 7,00 m di altezza.


Mi smo trli lan

Mi smo trli lan…
– Čivi! Kaj poješ? Nič te ne razumem.
– Saj jaz tudi ne. Ponovil sem besede, ki jih je govorila žena v vasi, ko je kazala leseni deski na kozolcu. Pridi z menoj, bova slišala kaj tako vneto pripoveduje sogovornici.
Odletela sta do bližnjega skednja in na pročelju zagledala viseti dve deski, dvoje preprostih orodij.
»Glejte, to je trlica,« je rekla prijazna žena.
»Slišala sem zanjo, a o njej in o lanu vem zelo malo,« sem odgovorila.
Potem sva, Poldka in jaz, sedli na klopco pred hišo in med nama je stekel pogovor.
»Sem vam že povedala, da je bilo, včasih in tudi danes, tod okoli mnogo njiv posejanih z lanom? Tudi pri Hribski Justi, kakor se je reklo po domače,« mi je razložila in priznala sem, da sta me dolenjska ravnica in pogled na zelena, lepo obdelana polja zares prevzela.
»Ko so v jeseni pospravili krompir, so preorali njivo in posejali lan.«
»Lan? Kakšen je lan?«
– Lan je zaspan, je zaspan, se je šalil rjavi ptiček.
»Do poletja je zacvetel in s svojimi modrimi cvetovi obarval dolino ter pobožal oko in dušo vsakogar, ki je prišel mimo. Zrasel je do šestdeset ali sedemdeset centimetrov in ko je dozorel, so ga morali populiti.«
»Populiti?« mi ni šlo v glavo.
»Ja, lan se mora populiti in s koreninami vred zvezati v snope.«
– Hja, pa so res trli lan …
– Nikar se ne vmešavaj! Raje poslušaj, je Buci nagovoril Čivija.
»Snope so nato zložili na late kozolca. Kajne?« sem rekla.
»Tako je. Ko je bil lan suh, so snope polagali na stolice in ga s tolkačem, ki so mu rekli »pravec« stolkli seme.«
– Škoda, ker me takrat še ni bilo. To seme je bilo gotovo dobro, je zastokal vrabček.
»So seme sami pojedli?« sem vprašala.
»Ne, takrat ljudje nismo jedli lanenih semen. Pojedli so ga prašički in živina, za zdravilo. Včasih pa so ga skuhali z drugo hrano in malo pocrkljali svoje pujse.«
»Čudno. Danes sta laneno seme in olje zelo zdravo in cenjeno za nas ljudi,« sem pripomnila in poslušala naprej.
»Ko so stolkli seme iz bilk, so razvezali snope in ga razgrnili po travniku.«
-Kaj ne boš povedal, da je moral biti travnik vsaj malo nagnjen in to proti jugu? je čivknil Čivi.
»Tam je ležal kakšne tri tedne, podnevi in ponoči. Rosa ga je vlažila, sonce sušilo. Ko je bil dovolj omladen in primerno osušen, so ga pobrali, naredili debele snope in ga znosili v krušno peč. Ponekod, v nekaterih vaseh so imeli skupno, vaško sušilnico. Ko je bil lan popolnoma suh, je šla naša mama po trlico. Oče ali spreten moški jo je zataknil v prvo zarezo na kozolcu.«
– Si slišal, kako koristni so bili včasih kozolci? je Buci rekel Čiviju.
»Je bila zareza narejena nalašč za trlico?« me je zanimalo.
»Mislim, da ja. Povedala sem že, da so včasih sejali veliko lana in vsega so dokončno obdelali doma. Žene so trle stebla, bilke, toliko časa, da so ostala samo mehka vlakna. Iz njih so v dolgih zimskih večerih, v topli izbi ob krušni peči predle nitke,
– Ja povej no, da so imele kolovrat za lan. In zapoj! Tisto: le predi, dekle predi in dolgo nit naredi, se je oglasil Buci.
…. da so iz njih delale platno za rjuhe. Debelejše niti pa so dobili vrvarji, ki so jim včasih rekli »štrikarji« …«
»In iz njih so delali vrvi, ki ste jim včasih, marsikje pa še danes, rekli »štriki««, sem njeno pripovedovanje zaključila jaz, vidno zadovoljna, da sem slišala zgodbo izpod kozolca Hribske kmetije.