Dežela kozolcev

Lapov toplar z Bistrice pri Šentrupertu

Lapov toplar z Bistrice pri Šentrupertu

Lapov toplar z Bistrice pri Šentrupertu

Zgodba Lapovega toplarja z Bistrice pri Šentrupertu je zanimiva in pestra, tako kot je bilo zanimivo in pestro življenje družine Lap z Bistrice, po domače Pr’ Lapovih, imenovali pa so se tudi Pod hosto, ki ga je imela v lasti vse do njegove selitve v Deželo kozolcev. Leta 1911 naj bi ga naredil tesarski mojster Jožef Rupar iz Dolenjih Lakenc, glede na obliko preklade, ki je identična prekladi Pungerčarjevega toplarja iz Malin, na katerem je viden Ruparjev podpis.

Domačija je v obdobju prvega lastnika Franca Lapa konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja imela socialni status gruntarja, velikega kmeta. Franc se je namreč priženil k Zajčevim in na mestu, kjer je prvotno stalo Zajčevo gospodarsko poslopje marof (skedenj), s svojo podjetnostjo ustvaril veliko Lapovo kmetijo, ki naj bi pred 2. svetovno vojno obsegala prek 20 ha zemlje. Lapov toplar je dvojni kozolec na tri pare oken, ki ima na čelni strani v zatrepu dekorativno izrezljane zračne line in oblikovano preklado, ki priča o tesarskem mojstru Ruparju. Dolg je 16,59 m, širok 10,3 m ter visok 8 m. Franc Lap je dal postaviti kozolec približno sto metrov od hiše, predvsem zaradi požarne varnosti. Poleti so v primeru dežja tja z lahkoto spravili štiri visoko naložene voze sena. Ob njem je bila posajena samorodna trta izabela, ki je vsako leto obilno rodila in dajala grozdje do prve zmrzali. Pri Lapovih so pridelali veliko pšenice, tudi do 200 mernikov, medtem ko so ječmen in oves sejali le za potrebe živine. Toplar je bil pred prestavitvijo v Deželo kozolcev dotrajan. Na nekdaj veliki Lapovi kmetiji, na kateri se je rodilo 13 otrok, pa danes ne kmetuje nihče več.

Lap’s toplar from Bistrica near Šentrupert

The story of Lap’s toplar (double hayrack) from Bistrica near Šentrupert in as interesting and diverse as the lives of the Lap family from Bistrica, known locally as “at the Lap’s” or “under wood”, who owned the kozolec until it was moved to the Land of Hayracks. It is thought to have been crafted by Jožef Rupar, a master carpenter from Dolenje Lakence. This is based on the shape of the lintel which is identical to the lintel on Pungerčar’s toplar from Malin which bears Rupar’s signature.

In the time of the first owner, Franc Lap at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the homestead was classified as a “grunt”, or large farm. Franc married into the Zajc family and ambitiously created the large Lap homestead, which measured over 20 ha before World War II, in the place where Zajc homestead’s barn once stood. Lap’s toplar is a dvojni kozolec (double hayrack) with three pairs of windows , decorative embrasures on the front gable, and a shaped lintel which marks the work of the master carpenter Rupar. The toplar is 16.59 m long, 10.3 m wide, and 8 m tall. Franc Lap had it build some 100 m away from the house, mostly for fire safety. In the summer, it could easily hold four highly stacked hay wagons when it rained. Next to the toplar, a native “izabela” vine grew which every year bore fruits abundantly until the first frost. The main crop on the farm was wheat with harvests of up to 200 bushels, while barley and oats were sown only for animal feed. Before being moved to the Land of Haystacks, the toplar was in pretty poor shape. Though the Lap family had 13 children, the once large farm is no longer cultivated.

Der Lap-Kozolec aus Bistrica pri Šentrupertu

Die Geschichte des Lap-Kozolec aus Bistrica pri Šentrupertu ist interessant und abwechslungsreich, wie auch das Leben der Familie Lap, mit Hausnamen Pri Lapovih, aber auch Pod hosto, aus Bistrica interessant und abwechslungsreich war, in deren Besitz er sich bis zu seinem Umzug ins Land der Kozolci befand. 1911 soll ihn der Schreinermeister Jožef Rupar aus Dolenje Lakence gebaut haben, was aufgrund der Form des Tragbalkens angenommen wird, die mit der des Tragbalkens des Pungerčar-Toplars aus Maline identisch ist, auf dem Rupars Signatur zu sehen ist.

Das Gut hatte zur Zeit des ersten Besitzers Franc Lap Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den sozialen Status eines Hofbesitzers, eines Großbauern. Franc heiratete nämlich in die Familie Zajec ein, und an der Stelle, an der ursprünglich ein Wirtschaftsgebäude der Familie Zajec, die Scheune oder der „marof“, stand, schuf er mit seinem Unternehmergeist den großen Lap-Hof, der vor dem Zweiten Weltkrieg über 20 ha Land umfasst haben soll.

Der Lap-Tolpar ist ein Doppelkozolec mit drei Paar Fenstern, der an der Stirnseite am Giebel dekorativ ausgeschnittene Lüftungslinien und einen gestalteten Tragebalken hat, der vom Schreinermeister Rupar zeugt. Er ist 16,59 m lang, 10,3 m breit und 8 m hoch. Franc Lap ließ den Kozolec etwa hundert Meter vom Haus entfernt aufstellen, vor allem wegen der Brandgefahr. Im Sommer konnte man bei Regen problemlos vier hoch beladene Heuwagen unter dem Boden unterstellen. Neben ihm wurde die Hybridrebe Izabela gepflanzt, die jedes Jahr reichlich Früchte trägt und bis zu den ersten Frösten Trauben liefert. Bei der Familie Lap wurde viel Weizen angebaut, auch bis zu 200 Scheffel, während Gerste und Hafer nur für die Bedürfnisse des Viehs angebaut wurden. Der Toplar hatte vor der Umsiedelung in das Land der Kozolci ausgedient. Auf dem einst großen Lap-Gehöft, auf dem 13 Kinder geboren wurden, beschäftigt sich heute niemand mehr mit der Landwirtschaft.

Il toplar «dei Lap» di Bistrica pri Šentrupertu

La storia del toplar «dei Lap» di Bistrica pri Šentrupertu – localmente chiamato «Pr’ Lapovih» ma anche «Sotto il bosco» – è interessante e varia, tanto quanto fu interessante e varia la vita della famiglia Lap di Bistrica, che ha posseduto il toplar fino al suo trasferimento nel Paese dei Kozolec. A costruire l’essiccatoio nel 1911 sarebbe stato il mastro carpentiere Jožef Rupar di Dolnji Lakenci – la forma dell’architrave è identica a quella dell’architrave del toplar «dei Pungerčar» di Maline, sul quale è visibile la firma di Rupar.

La fattoria, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, fu del primo proprietario Franc Lap, il quale come status sociale era proprietario terriero, o grande contadino. Franc, infatti, si era imparentato per matrimonio con gli Zajc e, nel posto in cui originariamente stava il fabbricato rurale-masseria-fienile degli Zajc, creò, con la propria intraprendenza, la grande «fattoria dei Lap» – la quale, prima della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe consistita in un’area di oltre 20 ha di terra. Il toplar «dei Lap» è un kozolec doppio con tre paia di settori affiancati, ed ha sul frontone della facciata una finestrella d’aerazione intagliata con decorazioni e un architrave ben modellato, da cui l’attribuzione al mastro carpentiere Rupar. È lungo 16,59 m, largo 10,3 m ed alto 8 m. Franc Lap collocò il kozolec grossomodo a cento metri da casa, soprattutto per proteggerlo da eventuali incendi. In estate sotto ad esso, in caso di pioggia, potevano essere ricoverati con facilità quattro alti carri carichi di fieno. Accanto ad esso fu piantata una vite ibrida di uva fragola, che durante tutto l’anno fruttificava abbondantemente e dava frutti sino alle prime gelate. Presso i Lap venivano lavorate grandi quantità di frumento – fino anche a 200 moggia – mentre l’orzo e l’avena venivano coltivati per le necessità del bestiame. Il toplar, prima di essere inserito nel Paese dei Kozolec, era già fuori uso. Nella grande fattoria dei Lap di un tempo, nacquero ben tredici bambini, oggi invece nessuno ci pratica piú l’agricoltura.


Odgriznil uhelj, izgubil uhan

»Veste, naš Lapov toplar ima najbrž najbolj zanimivo zgodbo od vseh,« se je nasmehnil gospod Branko, ko mi je ob snidenju stisnil roko.
Začel je pripovedovati in segel v daljno leto 1912.
– To je pa natanko pred sto leti! je čivknil Čivi in tudi sam prisluhnil na bližnji strehi.
– O, ne!Kaj ne znaš šteti? To je sto in eno leto, ga je popravil Buci.
»Tiste pozne pomladi so tesarji in »cimermani« pridno delali. Z delom so začeli že ob štirih, petih zjutraj, končali so ob devetih, desetih zvečer.«
»To je bil pa dolg dan,« sem pripomnila.
– Dolg, dolg, je kimal vrabček.
»Dolg in naporen, čeprav je bilo vmes veliko smeha in prisrčnih šal. Naš kozolec so postavljali mesec in pol.«
»Mi lahko poveste koliko mož je delalo, postavljalo vaš kozolec?«
»Skupini tesarjev- »cimermanov« so rekli »partija«, ki je pri nas štela pet močnih, postavnih fantov. Pri postavljanju, zaključnih delih pa jih je bilo okrog trideset, ker so si »partije« pomagale med seboj in si posojale može.«
»O, joj, potem je imela tudi gospodinja zadosti dela.«
»Zadosti, ja. Si lahko predstavljate koliko poje trideset mladih fantov?«
– Jaz vem! Več kot jata, nas vrabcev, je nagajivo pripomnil rjavi ptiček.
»Težko, ampak si poizkušam. Zanima me, kako je bilo takrat, ko je bilo delo končano? So bili še bolj postreženi? Je bila miza še bolj obložena?«
»Ko je naš kozolec stal v vsej svoji lepoti, je bil nepozabni »likof« in takrat se je zares jedlo in pilo, da je bilo veselje.«
»Se je ob takšnih priložnostih tudi kaj zapelo in zaplesalo?«
»O, ja, se je. Pelo in plesalo. Ampak takrat je pri marsikomu že »pel vinček«.
»Kako to mislite?« sem postavila čisto otroško vprašanje.
Zasmejal se je in odgovoril:
»Marsikdo je takrat preveč popil in marsikdo je bil precej neroden.«
-To pa rad verjamem, je spet kimal Čivi.
Pogledala sem ga izpod čela in resno rekla:
»Ste mi hoteli povedati, da so se navkljub prijateljstvu kregali in tepli? O takšnih pijanih druženjih sem brala in gledala v filmih.«
»Pa menda niste mislili, da so tiste zgodbe v knjigah in filmih izmišljene?«
Brez besed sem ga opazovala kako se je z roko pogladil po neobriti bradi in spregovoril:
»Ta naša zgodba ni izmišljena. Povedal mi jo je oče, ki se je tistega davnega leta 1912 komaj rodil. Slišal jo je od očeta, mojega deda Franca, ki je pri devetnajstih letih odšel v Ameriko. Tam je zaslužil toliko, da si je doma postavil bogato kmetijo, s kozolcem vred. Vse, z zgodbami vred je zapustil nam in na tak način gredo dediščina in zgodbe, iz roda v rod.«
Še vedno sem ga tiho opazovala in razmišljala: jo napišem, ali ne? Zgodbo namreč. O tem kako so ga pili in pijančevali, nočem pisati.
»Kaj naj res pišem o tem kako slab vzgled smo našim mladim?« sem končno spregovorila.
– Kaj misliš, da so vaši otroci padli s hruške? Da vas ne vidijo kako norite po cestah, kako pijani sedate za volan in sploh ne upoštevate prometnih pravil? Kaj misliš, da jih ne boli srček, ko vedo, da imate za prijatelje in gostilno dovolj časa, zanje in za igro z njimi pa ne? je očitajoče čivkal in se na ves glas drl Čivi.
Gospod Branko je pripovedoval, jaz sem pisala:
»Takole je bilo: fantje so se ga napili in dva sta si skočila v lase. Najprej sta se skregala, potem sta skočila pokonci in se pomerila s pestmi. Velik, čokat Tonče je bil v premoči in ko bi manjši in šibkejši moral priznati premoč, je bliskoma skočil vanj in mu odgriznil uhelj. Tonče je zatulil od bolečine, mali je odskočil, Branka pa je zacvilila: ježešna, kri! Takrat so ju obstopili in videli, da mu je res odgriznil uhelj in odtrgal uhan.«
»Kaj? So fantje že v tistih časih nosili uhane?« sem bila presenečena.
»Niso. Moj ded je z uhanom poznal samo tega Tonča. Bil je posebnež, a je bil velik in močan kot Martin Krpan. Ravno pravšnji za delo tesarja.«
»Se ga je vedno tako grdo napil?«
»Tega ne vem, vem le to, da so njegov, cigansko velik, uhan iskali več dni in več mesecev.«
»Ga niso našli?«
»Niso! Oni ne. Našel ga je moj ata, ko je imel sedemdeset let. Oral je njivo, ko se mu je nenadoma nekaj posvetilo izpod črne zemlje. Sklonil se je in ga pobral. Aha, to je tisti uhan, ki so ga izgubili na »likofu«, mi je rekel in povedal to zgodbo. Danes sem jo jaz vam in če jo boste zapisali, bo ostala zapisana za vse čase.«
»Ja, to je res zgodba za vse čase in vse rodove. O resnici, da so bili že naši predniki delavni in resni, trezni in nori ter brezglavi, če jim je v glavo stopil alkohol,« sem pokimala, se mu zahvalila za pripovedovanje in pomahala vrabčku. Še on mi je zapel v slovo in mislim, da nam je hotel reči:
-Saj sem vedel, da je vinček pijača za odrasle, pametne glave. Je že prav, da si napisala to zgodbo zanje, da ga ne bodo pili takoj, ko prerastejo otroške hlačice. Naj nikar ne mislijo, da so veliki, če imajo v rokah cigareto in se opijajo kar tako. Brez zveze, vse je brez zveze! Jaz pa mislim, da so ti mladi ljudje tako plemeniti v srcu, da so sposobni jezo in nasilnost spremeniti v ljubezen, je začivkal mali ptiček in odletel svetlejšim zgodbam naproti.