Dežela kozolcev

Pluskarjev kozolec z Brezovice pri Mirni

Pluskarjev kozolec z Brezovice pri Mirni

Pluskarjev kozolec z Brezovice pri Mirni

Pluskarjev kozolec je stal na domačiji družine Brajer, po domače Pluskarjevi, v zahodnem delu vasi Brezovica pri Mirni pri hišni številki 5 v občini Mirna. Postavljen je bil zraven poda v smeri severovzhod–jugozahod. Brajerjevi so bili srednji kmetje, kmetija je obsegala približno od 15 do 18 hektarjev zemlje, od tega je bilo približno pet hektarjev orne zemlje, dva hektarja travnikov, ostalo je bil gozd. Na domačiji so pred nacionalizacijo imeli največ 10 glav goveje živine in prašiče, vedno pa so bili na kmetiji tudi konji, s katerimi so si pomagali pri kmečkih opravilih.

Kozolec je bil izdelan v 2. polovici 19. stoletja in 1956. Leta delno obnovljen. Njegovo postavitev je verjetno naročil stari oče sester Amalije Brajer in Pavle Kastelic, ki živita na domačiji. Tesarski mojster ni znan.

Pluskarjev kozolec, ki je po tipu enojni ali stegnjeni kozolec z nadstreškom ali s plaščem, so najverjetneje postavili kmalu po nastanku kmetije, ki je stara približno 200 let. Kozolec je bil do sredine sedemdesetih let krit s slamo in škumpe, ki so jih potrebovali za popravilo slamnate kritine, so naredili kar doma. Pozneje je škumpe zamenjal opečni zareznik. Opeke niso kupili nove, ampak so uporabili rabljene, saj so bile za tako majhno površino strehe take še dobre.

Kozolec ima šest oken v repu in dva para oken pod plaščem ali nadstreškom. Dolg je 35 metrov, širok 6,7 m in visok 5,77 metra; izdelan je iz hrastovega in verjetno iz smrekovega lesa. Rep podpira šest parov podpornih stebrov.

Škopa: (knj.) snop poravnane, otepene ali ročno omlatene ržene ali pšenične slame za prekrivanje streh (Slovenski etnološki leksikon).

Pluskar’s kozolec from Brezovica pri Mirni

Pluskar’s kozolec (hayrack) stood on the homestead of the Brajer family, which was known locally as the Pluskars, in the west part of the village Brezovica pri Mirni at house number 15 in the Mirna municipality. It was placed near the barn facing northeast – southwest. The Brajer homestead was a middle-sized one. It boasted around fifteen to eighteen hectares of land: around five hectares of arable land, two hectares of meadows, with the rest of the land covered in woods. Prior to nationalization, the homestead had at most ten head of cattle, pigs, and some workhorses to help with the farm work.

Pluskar’s kozolec was built in the second half of the 19th century and partially renovated in 1956. It was most likely commissioned by the grandfather of sisters Amalija Brajer and Pavla Kastelic, who currently inhabit the homestead. The master carpenter who constructed it is unknown.

Pluskar’s kozolec is a cloaked single stretched kozolec. It was most likely built soon after the farm was established some 200 years ago. Until the mid-1970s, the roof was thatched and the “škumpe” needed for repairs on the roof were prepared by the family. “Škumpe” were later replaced by clay tiles. Used tiles were sufficient for the roofing of the small area which meant that the tiles didn’t need to be bought new.

The kozolec boasts six windows at the “tail” (extension at the end) and another two pairs of windows under the cloak, or jutting roof. It is 34 metres long, 6.7 metres wide, and 5.77 metres tall, and is made of oak and probably spruce wood. The “tail” is supported by six pairs of pillars.

Der Pluskar-kozolec aus Brezovica pri Mirni

Der Pluskar-Kozolec stand auf dem Hof der Familie Brajer, genannt Pluskar, im westlichen Teil des Dorfes Brezovica pri Mirni bei der Hausnummer 5 in der Gemeinde Mirna. Er wurde neben der Tenne in Richtung Nordost-Südwest aufgestellt. Die Brajers waren mittelgroße Bauern, ihr Hof umfasste etwa 15 bis 18 Hektar Land, davon etwa fünf Hektar Ackerland, zwei Hektar Wiesen, der Rest war Wald. Auf dem Hof gab es vor der Verstaatlichung höchstens zehn Stück Rinder und Schweine, es waren jedoch stets auch Pferde auf dem Hof, die die landwirtschaftlichen Arbeiten unterstützten.

Der Kozolec wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut und 1956 teilweise renoviert. Er wurde vermutlich vom Großvater der Schwestern Amalija Brajer und Pavla Kastelic aufgestellt, die jetzt auf dem Hof leben. Der Schreinermeister ist unbekannt.

Der Pluskar-Kozolec, ein einfacher oder länglicher Kozolec mit Überdachung oder Schleppdach, wurde höchstwahrscheinlich bald nach Entstehung des Hofes aufgestellt, der etwa 200 Jahre alt ist. Der Kozolec war bis Mitte der Siebzigerjahre mit Stroh gedeckt und mit und »škumpe« , die zur Reparatur der Strohdeckung erforderlich waren und einfach zu Hause hergestellt wurden. Später wurden die »škumpe« durch Dachziegel ersetzt. Die Ziegel wurden nicht neu gekauft, sondern es wurden gebrauchte verwendet, da diese für eine so kleine Dachfläche gut genug waren.

Der Kozolec hat sechs Fenster im Anbau und zwei Paar Fenster unter dem Schleppdach oder der Überdachung. Er ist 35 m lang, 6,70 m breit und 5,77 m hoch und aus Eichen- und vermutlich Tannenholz hergestellt. Der Anbau wird von sechs Paar Pfeilern gestützt.

Škumpa = Schaub – ein kleiner Bund glatten Strohs, das zum Dachdecken verwendet wurde (vgl. Slovenski etnološki leksikon und Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der deutschen Mundart)

Il «Kozolec dei Pluskar» di Brezovica pri Mirni

Il «Pluskarjev kozolec» (kozolec dei Pluskar) stava presso la masseria della famiglia Brajer (comunemente chiamata «Pluskar», da cui la denominazione), nella parte occidentale del villaggio di Brezovica pri Mirni (Comune di Mirna), al numero civico 5. L’essiccatoio era posto accanto all’aia in direzione nord-est – sud-ovest. I Brajer erano dei contadini medi con una proprietà che consisteva in circa 15-18 ettari di terra, dei quali circa cinque ettari erano coltivabili, due ettari a prato erboso e il resto occupato da bosco. Nella fattoria, prima della nazionalizzazione, venivano allevati al massimo dieci capi di bestiame bovino e suino, ma nel podere vi sono sempre stati anche cavalli, dei quali ci si serviva per vari lavori agricoli.

Il kozolec fu costruito nella seconda metà del XIX secolo e parzialmente restaurato nel 1956. La sua installazione probabilmente fu commissionata dal nonno delle sorelle Amalija Brajer e Pavla Kastelic, le quali tuttora vivono nella fattoria. Il nome del mastro carpentiere è ignoto.

Il «Pluskarjev kozolec», che è del tipo singolo o kozolec con tetto prolungato lateralmente, fu in tutta probabilità installato poco dopo il sorgere della fattoria, cioè intorno a duecento anni fa. Il kozolec, fino alla metà degli Anni Settanta, era coperto con paglia; le «škumpe» , che servivano a riparare la copertura in paglia, erano fatte in casa. In seguito le «škumpe» sono state sostituite con tegole marsigliesi. I mattoni non venivano acquistati nuovi, ma si riutilizzavano quelli vecchi, visto che servivano solo per la piccola superficie del tetto.

Il kozolec è ripartito in sei settori in fila nella parte prolungata e due paia di settori sotto la tettoia. È lungo 35 metri, largo 6,70 metri e alto 5,77 metri ed è fatto di legno di quercia e probabilmente di legno di abete. La prolunga si appoggia su sei coppie di colonne di sostegno.

Letterario: škopa. Fascio di paglia di segale o di grano falciato o battuto a mano, usato per ricoprire il tetto (Slovenski etnološki leksikon)


Otroške igre pod plaščem kozolca

»Veste, naš, Pluskarjev kozolec ni bil nič posebnega. Enojni, dolg, a postavljen tako, da je nanj ves dan sijalo sonce. Služil nam je kot najboljša sušilna naprava,« je rekla gospa Pavla in kazala pot sonca in lego kozolca, ko je še bival na njihovi kmetiji.
»Imate nanj še kašne spomine?« sem vprašala.
»Nič takega, razen otroških iger.«
»Ste se otroci radi igrali pod kozolcem?« me je zanimalo.
– Jasno! Kaj ne veš, da se vsi otroci radi igrajo?
»Saj veste, da včasih ni bilo toliko igrač, kot jih imajo otroci danes. Morali smo se sami zabavati in uporabljati svojo domišljijo.«
Iz njenih oči je žarela posebna svetloba. Iskriva, nagajiva.
»Če bi lahko, bi bila športnica, a žal, nisem imela pogojev,« je rekla mama Pavla.
»Ampak lovili in skrivali, plezali in plazili smo se lahko,« je kimala starejša sestra.
– Jasno! Loviti se znamo še mi vrabci! je pripomnil Čivi.
»Se spomniš, kako smo se lovili okrog kozolca? Jaz se spomnim, kako si splezala po latah navzgor ter zlezla na nasprotno stran. Urna kot veverica te ni bilo mogoče ujeti.«
Med njima je stekel pogovor, jaz sem samo napela ušesa in poslušala.
»Še veš, kako zabavno je bilo splezati po latah na »dile« pod plaščem in skakati na voz poln »mrve«?«
»Vem, vem, čeprav je bilo to samo takrat, kadar ga nismo takoj pospravili na skedenj.«
»Se spomniš, kako imenitno gugalnico smo si naredili?«
Sestra Malči je pokimala, meni pa je razložila:
»Vzeli, no poiskali smo si primerno dolgo in debelo desko ter jo položili na lato. Potem je nanjo sedel vsak z ene strani in gugalnica je bila nared.«
– Včasih sta skupaj sedela tudi dva. In včasih je kdo iz nagajivosti skočil z deske, drugi pa je padel po tleh, se je norčeval vrabček.
»Tega pa res še nisem slišala, ne videla,« sem morala priznati in se nasmehniti.
-Jasno, da ne, saj v mestih nimate kozolcev. Imate parke in prave gugalnice, a tu na deželi je mnogo bolj zabavno, če si otroci sami naredijo igralo. Bolj naravno, izvirno je, je čivkal Čivi, ki je priletel na magnolijo nad leseno klopjo.
»Kaj vaš ata ni ničesar hranil, čuval pod plaščem kozolca?« sem spraševala, ker sta se tako živo spominjali iger pod njim.
»O, je. Tam smo imeli spravljena voza: samčka in koleselj.«
»Samček? Kakšen voz je to?« sem ponovno morala priznati svojo nevednost.
»To je majhen, z »lojtrco« ograjen voz, s katerim smo se vozili na tiste travnike, ki so bili daleč od doma.«
– Jaz bil sedel nanj, ko bi bil pod kozolcem mir, je začivkal vrabček.
»Koleselj pa je bil za tiste čase najbolj imeniten voz. Za dva konja,« so Pavli zažarele oči.
»Ste v samčka vpregli samo enega?« sem zmotila njeno pripovedovanje.
»Tako je. Samček je za enega konja, koleselj za dva, z dvema usnjenima in bogato okrašenima komatoma.«
»Komatoma? Kaj je komat?«
– Komat je nekaj, kar ti visi na vratu. Ampak, na srečo ne morejo narediti tako majhnega, da bi ga nataknili meni, se je norčeval Čivi.
»To je lesen in z usnjem ter kovinskimi okraski preoblečen del konjske vprege. Izdelovali so jih sedlarji ali jermenarji.«
-Zakaj ne poveš, da je bil v tej dolini najbolj znan »zatler«, kot so mu rekli, na Rakovniku pri Šentrupertu? se je spet oglasil Čivi.
»Kaj pa koleselj? Ga je imela vsaka hiša? Ko vas poslušam, imam občutek, da vaš ata ni bil reven kmet,« sem glasno razmišljala.
»Koleslju so ponekod rekli »fedrvagen« ali zapravljivček in je bil privilegij hiše. Z njim smo se vozili k maši, na »ohcet« ali pa po zdravnika, na Mirno.«
»Ja, res je bil lep naš koleselj. Spredaj je imel dva manjša, zadaj dva večja kolesa. Nižja klopca je bila spredaj, višja zadaj. Imeli sta naslon in čudovit razgled. Kadar nas je ata peljal k maši ali kam na obisk, sem se počutila kot najbolj fina gospodična,« se je nasmehnila starejša sestra Malči.
»Potem pa je prišla 2. svetovna vojna in vse se je spremenilo,« je rekla Pavla in nas kot iz pravljice pripeljala v kruto resničnost.
»Hvala vama, dragi sestri, da sem smela z vama deliti le lepe trenutke, na vesele in nagajive otroške igre,« sem jima rekla in se poslovila od njiju.