Dežela kozolcev

Ponudba

Slovenija v svetu slovi po gostoljubnosti, izvrstni kulinariki in prvovrstnih vinih, ohranja pa  tudi izvirno dediščino kozolcev in druge stavbne dediščine. V Deželi kozolcev lahko obiskovalci spoznajo vse razsežnosti dediščine kozolcev in se seznanijo z inovativnimi ukrepi Občine Šentrupert na področju ponovnega oživljanja kulture lesa.

V muzej je prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline, le ena je iz okolice Ivančne Gorice. Namen postavitve je prikaz razvoja kozolca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu od preprostih sušil do razvojno bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev.

Dežela kozolcev ponuja:

  • samostojne in strokovno vodene oglede,
  • usposabljanja za izdelavo kozolcev ter ustrezno zaščito in varstvo lesene stavbne dediščine,
  • dostop do strokovnih gradiv o kozolcih in leseni stavbni dediščini nasploh,
  • izobraževalne delavnice s področja lesarstva, tesarstva, mizarstva, krovstva, kamnoseštva,
  • kovaštva in drugih za stavbarstvo pomembnih obrti ter delavnice o veščinah in znanjih nasploh,
  • prireditve s predstavitvijo značilnih kmečkih del in opravil,
  • izvirna otroška igrala iz lesa,
  • možnosti najemanja prostora za družabna, kulturna in poslovna srečanja,
  • parkirišče za avtomobile in popotnike z avtodomi,
  • okolje za prijetno druženje in sprehode med kozolci.

Ponudba