Dežela kozolcev

Sponzorji / donatorji Dežele kozolcev

Občina Šentrupert

Povše Metal d.o.o.

Gradbena mehanizacija Marjan Slapšak s.p.,

Pagras d.o.o.

Tims Lovše d.o.o.

Urbing d.o.o.

Intelekta d.o.o.

Deoton d.o.o.

Terca d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o.

Prevozi Prijatelj d.o.o.

Gradbeništvo Dolničar

Leopold Koščak s.p.

Konto Jožica Piškur s.p.

Ključavničarstvo Klobučar d.o.o.

Prima oprema d.o.o.

Birotehnika Darko Klobučar s.p.

 

HVALA!