Dežela kozolcev

Šrajev kozolec iz Velikih Pec

Šrajev kozolec iz Velikih Pec

Šrajev kozolec iz Velikih Pec

Kozolec na Velikih Pecah so po domačem hišnem imenu prvega lastnika imenovali Šrajev kozolec. Pri Šraj je namreč domače hišno ime prvega lastnika, gostilničarja in srednjega kmeta Šraja iz Šentvida pri Stični, kjer je bil prvotni dom kozolca. Postaviti ga je dal na začetku 20. stoletja, stal pa je blizu tamkajšnje železniške postaje. Ker so se Šrajevi začeli še intenzivneje ukvarjati z gostinstvom, kozolca niso več potrebovali in so ga pred dobrimi 40 leti prodali Zupančičevim z Velikih Pec. Kozolec so na roke razstavili, prepeljali na vozu in na novo sestavili. Pri tem so pomagali sosedi in prijatelji. Prvotno je imel 12 štantov, dva so odstranili, ker ju niso potrebovali.

Strokovna tipologija kozolec uvršča med enojne vzporedne kozolce, zadnji lastnik Andrej Novak pravi, da je kozolec dvojnik.

Po besedah zeta Janeza Zupančiča, ki je kozolec kupil od Joži Čop, Andreja Novaka je bil kozolec znan po tem, »da je bil zvečer še prazen, zjutraj pa poln. V mraku se je začelo zdevati, do enih dveh zjutraj pa je bil že napolnjen, dostikrat je bilo tako, tast je bil garač.« (Andrej Novak)

Pod tem kozolcem so se zbrali večkrat, saj je bil precej oddaljen od kmetije. Tako so se ob delu na njivi pod kozolcem spočili, nudil je namreč prijetno senco. Kozolca niso postavili tik ob kmetiji, ker je bilo na izbrani lokaciji bolj primerno zaradi prepiha, bolj se je sušilo, poleg tega pa je območje ob kmetiji večkrat zamakalo, zato je bilo nevarno, da bi kozolec, če bi ga postavili tam, zalila voda.

Šrajev kozolec je dolg 27,9 m, širok 6,3 m in visok 4,7 m.

Šraj’s kozolec from Velike Pece

The name for this kozolec (hayrack) comes from the local name for the first owner’s homestead which was called “at Šraj’s”. Šraj was an innkeeper and farmer from Šentvid pri Stični where the kozolec was first placed. It was set up at the beginning of the 20th century near the local train station. When the Šraj family took up inn keeping as their main occupation, they didn’t need the kozolec anymore so it was sold to the Zupančič family from Velike Pece some 40 years ago. It was taken apart by hand, transported on a waggon, and set up again with the help of friends and neighbours. There were originally twelve “štanti” , however, two were removed, as they were not needed.

Experts say this is a single parallel kozolec, though the last owner, Andrej Novak, claims it is a dvojni kozolec (double hayrack).

Andrej Novak, the son-in-law of Janez Zupančič who bought the kozolec from Joži Čop, said it was known for being “still empty in the evening and full in the morning. At dusk they would start filling it and by 1 or 2pm it would be full. It was often this way – my father-in-law was a hard worker.” (Andrej Novak).

It was common for the locals to gather under this kozolec as it was quite far from the homestead. It offered a pleasant shade to rest in during the work on the fields. It was not placed next to the farmhouse itself, as the homestead was subject to flooding and the kozolec could be in danger because of it. The chosen location was also windier and enabled the drying process to be faster.

Šraj’s kozolec is 27.90 m long, 6.3 m wide, and 4.7 m tall.

Der Šraj-kozolec aus Velike Pece

Der Kozolec in Velike Pece wurde nach dem Hausnamen des ersten Besitzers Šraj-Kozolec genannt. „Pri Šraj“ (Bei Šraj) ist nämlich der Hausname des ersten Besitzers, des Wirtes und mittelgroßen Bauern Šraj aus Šentvid pri Stični, wo die ursprüngliche Heimat des Kozolec war. Er ließ ihn zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufstellen, er stand nahe dem dortigen Bahnhof. Da die Familie Šraj begann, sich intensiver mit der Gastwirtschaft zu beschäftigen, benötigten sie den Kozolec nicht mehr und verkauften ihn vor gut 40 Jahren an die Familie Zupančič aus Velike Pece. Der Kozolec wurde von Hand zerlegt, auf einem Wagen transportiert und wieder aufgebaut. Dabei halfen Nachbarn und Freunde. Ursprünglich hatte er 12 Stützen, zwei wurden entfernt, weil sie nicht mehr benötigt wurden.

Die Fachtypologie ordnet den Kozolec unter die einfachen parallelen Kozolci ein, der letzte Besitzer Andrej Novak sagt, es handele sich um einen Doppelkozolec.

Nach den Worten des Schwiegersohns von Janez Zupančič, Andrej Novak, der den Kozolec von Joži Čop kaufte, war der Kozolec bekannt dafür, „dass er abends noch leer war, morgens aber voll. In der Dämmerung begann man mit der Einlagerung, bis ein, zwei Uhr morgens war er schon voll, es war oft so, mein Schwiegervater war ein Arbeitstier.“ (Andrej Novak)

Unter diesem Kozolec versammelte man sich oft, da er ziemlich weit vom Hof entfernt stand. So ruhte man sich bei der Feldarbeit unter dem Kozolec aus, er bot einen angenehmen Schatten. Der Kozolec wurde nicht in der Nähe des Hofes aufgestellt, da er am gewählten Standort besser belüftet war, die Trockenwirkung war besser, außerdem stand das Gebiet beim Hof des Öfteren unter Wasser; hätte man den Kozolec dort aufgestellt, hätte die Gefahr bestanden, dass er ebenfalls unter Wasser geraten wäre.

Der Šraj-Kozolec ist 27,90 m lang, 6,30 m breit und 4,70 m hoch.

Il kozolec «degli Šraj» di Velike Pece

Il kozolec di Velike Pece venne chiamato, dal nome del primo proprietario della casa, il «kozolec degli Šraj». Infatti Pri Šraj è il nome della casa e del suo primo proprietario, l’oste e contadino medio Šraj di Šentvid pri Stični, località dove ebbe la sua prima collocazione il kozolec, che lí fu appunto costruito all’inizio del XX secolo, vicino alla locale stazione ferroviaria. Poiché gli Šraj presero presto ad occuparsi piú intensivamente degli affari relativi alla trattoria, il kozolec risultò loro inutile, per cui poco piú prima di quaranta anni fa lo vendettero agli Zupančič di Velike Pece. Perciò il kozolec venne smontato manualmente, trasportato su di un carro e infine rimontato, con l’aiuto di vicini di casa ed amici. Originariamente era munito di 12 settori, ma due pilastri sono stati rimossi perché considerati superflui.

Seguendo la classificazione tecnica, questo kozolec andrebbe inserito tra quelli singoli in parallelo, ma l’ultimo proprietario Andrej Novak lo definisce kozolec doppio.

Secondo le parole del genero di Janez Zupančič (Andrej Novak), che acquistò il kozolec da Joži Čop, il kozolec era noto perché «La sera era vuoto e la mattina già pieno. Al crepuscolo si cominciava ad accatastare (i vegetali destinati all’essiccazione) e per l’una le due del mattino era già colmo; sovente era cosí: mio suocero era uno sgobbone» (Andrej Novak).

Sotto quel kozolec i contadini si radunavano spesso, perché era distante dalla fattoria, perciò, durante il lavoro, vi si riposavano sotto, poiché donava loro una piacevole ombra. Il kozolec non era posizionato accanto alla fattoria, perché esistevano dei siti piú opportuni per giro d’aria e migliore capacità d’essiccazione; inoltre il territorio circostante la fattoria veniva spesso inondato, dunque vi era il pericolo che il kozolec, se posto ivi, a contatto con l’acqua si rovinasse.

Lo «Šrajev kozolec» è lungo 27,90 m, largo 6,30 m ed alto 4,70 m.


Odlična sušilna naprava

»O, ja, ta naš kozolec nam je bil res v ponos. Ne samo zaradi stotih let, ampak tudi njegove veličine. Imel je šest oken na vsako stran, zato je bila njegova dolžina in dvojnost veličastna že na prvi pogled. Skozi vse leto nam je služil kot odlična sušilna naprava,« je s ponosom in v en mah rekel ata Ivan, hči pa ga je z nasmeškom dopolnila:
»Kar si rekel je sicer res, pozabil pa si, da nam je bil, ta Šrajev kozolec, večkrat tudi za jezo.«
– O, nam pa ne! je zapel Čivi na vrhu ute.
Pogledali smo jo začudeno, zato je hitro dodala:
»Si pozabil, kako delavni smo morali biti zaradi te tvoje odlične sušilne naprave?«
Nič nisem razumela, zato sta začela pripovedovati. Zares od začetka. Oče in hči, ki še vedno živita skupaj, le da je zdaj oče s hčerko in njeno družino.
»Ta kozolec sem kupil in ga na našo domačijo, na Velike Pece, postavil takšnega, kakršnega so stesali in postavil prejšnji lastnik, gostilničar iz Šentvida pri Stični. Pri nas je zvesto služil svojemu namenu, od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Mnogo let.«
– O, to pa ja, je začivkal vrabček.
»Ste v njem sušili vse, kar se je navadno sušilo?« sem prekinila njegovo pripovedovanje.
»O, ja. V njem smo res sušili vse po vrsti, tako, kot smo pri nas kosili ali želi. Takoj spomladi rdečo deteljo, nato pa: lucerno, seno, ječmen, pšenico, otavo, koruzovno in nazadnje še ajdo,« se je v pogovor vključila hči Bernarda.
»Ne, nazadnje smo zdevali otavič,« je pribil Ivan.
»Kaj je to otavič?« sem vprašala.
– Kaj res ne ve? se je čudil Buci.
»To je tretja košnja. Če je bila jesen lepa, dovolj topla in mokra je trava toliko zrasla, da smo jo pokosili še tretjič.«
»Kaj včasih niste pasli?« me je zanimalo.
»Nismo mogli, če je bil travnik preveč oddaljen od kmetije.«
»Mi lahko opišete delo v tej vaši sušilni napravi, hočem reči kozolcu,« sem prosila.
– Saj je čisto enostavno! se je oglasil Čivi.
»Pravzaprav je vse povsem razumljivo: pokošeno ali požeto smo zložili na voz in pripeljali do kozolca. Potem smo začeli zdevati na late: vedno od spodaj, v širino, kolikor je dosegla roka. Ko smo prišli do višine, ko nismo več dosegli, smo si pomagali s stolčkom. …
-To je hlapec! se je oglasil Čivi. Stolčku so nekateri rekli hlapec, kaj ne veš.
… Z njegovo pomočjo smo zdevali do vrha in nato spet od začetka. Kolikor smo imeli.«
»Je lahko zdeval vsak, ali si moral kaj znati?« sem se spet vmešala mednju.
»O, ja. Moral si znati zdevati narahlo, sicer bi splesnelo. Naš ata je bil mojster zdevanja,« je rekla Bernarda, oče pa je rekel v šali:
»Še danes se pri oseminsedemdesetih letih ne bi ustrašil tega dela. Če bi tekmovali, bi bil gotovo med prvimi.«
Oba sem gledala z velikim spoštovanjem, potem sem vprašala:
»Ste prej hoteli reči, da ste v kozolcu posušili vse? Tudi debelo deteljo?«
»Če je bilo lepo vreme, se je prav zares posušilo prej kot v enem tednu. Vse, tudi detelja.«
»Potem ste suho pobrali in pospravili, kajne.«
»Ja. Začeli smo pobirati v obratni smeri: z vrha navzdol. Suho krmo smo zmetali na skedenj in spravili za zimo, žita pa smo omlatili, očistili in ga shranili v predale v kašči.«
»Gospa Bernarda, niste mi še povedali, zakaj vas je vaš, tako uporaben in edinstven kozolec, spravljal v jezo,« sem se spomnila na začetek pogovora.
»Zato, ker smo kosili ali želi dopoldan, potem pa smo ves popoldan zdevali v kozolec. Delali smo toliko časa, da smo zdevali vse. Včasih ves popoldan, pogosto pa se je delo zavleklo do večera, ali celo v noč. Marsikdaj tudi do polnoči.«
»In vi ste bili še mladi in marsikateri večer bi preživeli drugače, kaj ne,« sem se nasmehnila, saj sem prav dobro razumela kaj nam je hotela povedati simpatična gospa.