Dežela kozolcev

O Deželi kozolcev

Dežela kozolcev je inovativni projekt Občine Šentrupert, ki vsestransko vrednost dediščine kozolcev povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. V projekt so vključeni občina, lokalna društva in podjetja, izobraževalne in znanstvene ustanove ter številni posamezniki.

Dežela kozolcev ima ambicijo, da sčasoma preraste v model ekomuzeja.

Deželo kozolcev sestavljajo:

  • Muzej na prostem s prenesenimi kozolci, ki so bili obnovljeni v skladu s konservatorskimi načeli.
  • Center za ohranjanje kulturne dediščine za raziskovalno, strokovno in izobraževalno dejavnost na področju dediščine stavbarstva, zlasti kozolcev in z njimi povezanimi oblikami nesnovne dediščine.
  • Mreža »in situ« ohranjenih lesenih stavb in naprav iz Mirnske doline, ki povezuje v prvotnem okolju ohranjeno stavbno dediščino v celovito predstavitev gospodarskega in kulturnega življenja in izpopolnitev turistične ponudbe Dolenjske in Slovenije.

Občina Šentrupert s celostno predstavitvijo Dežele kozolcev poudarja skrb za varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter krepi zavest o umni rabi lesa v gospodarske namene.

O deželi kozolcev


Logo Evropski sklad za regionalni razvoj

Muzej na prostem je delno financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi.

LOGOTIPI LAS SKUPAJ

 

Vstopna točka muzeja in Center za ohranjanje kulturne dediščine sta delno sofinancirana iz sredstev Leader, 4. osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.