Dežela kozolcev

Kozolci

Ostrvi iz Bele Krajine

Ostrvi iz Bele krajine

Več

Kozolec brez strehe iz Ribniške doline

Kozolec brez strehe iz Ribniške doline

Več

Lahov kozolec iz Migolice

Lahov kozolec iz Migolice

Več

Pluskarjev kozolec z Brezovice pri Mirni

Pluskarjev kozolec z Brezovice pri Mirni

Več

Šrajev kozolec iz Velikih Pec

Šrajev kozolec iz Velikih Pec

Več

Rantahov kozolec z Vrha

Rantahov kozolec z Vrha

Več

Šepčev-Ladihov kozolec iz Dolenje Nemške vasi

Šepčev-Ladihov kozolec iz Dolenje Nemške vasi

Več

Lapov toplar z Bistrice pri Šentrupertu

Lapov toplar z Bistrice pri Šentrupertu

Več

Hribski toplar iz Prelesja

Hribski toplar iz Prelesja

Več

amnarjev kozolec iz Ravnika

Kamnarjev kozolec iz Ravnika

Več

Zatlerjev toplar z Rakovnika pri Šentrupertu

Zatlerjev toplar z Rakovnika pri Šentrupertu

Več

Blaščev kozolec iz Praprotnice

Blaščev kozolec iz Praprotnice

Več

Lukatov toplar s Trstenika

Lukatov toplar s Trstenika

Več

Grčarjev toplar

Grčarjev toplar
Več

Franckov kozolec iz Drage pri Šentrupertu

Franckov kozolec iz Drage pri Šentrupertu

Več

Žmavčev kozolec iz Straže

Žmavčev kozolec iz Straže

Več

Ziherletov toplar iz Slepška

Ziherletov toplar iz Slepška

Več

Gabrijelov kozolc iz Rodin pri Trebnjem

Gabrijelov kozolc iz Rodin pri Trebnjem

Več

Jurgličev toplar iz Prelesja

Jurgličev toplar iz Prelesja

Več