Dežela kozolcev

Aktualno

Vabilo na drugo izobraževanje za vodnike muzeja

V Deželi kozolcev Šentrupert bomo v soboto, 25. 1. 2014, pripravili drugo izobraževanje za vodnike in bo obsegalo teoretični del. Po končanem izobraževanju bodo kandidati opravljali praktični preizkus pridobljenega znanja. Kandidati z uspešno opravljenim preizkusom pridobijo naziv vodnika muzeja na prostem, Dežele kozolcev Šentrupert.

Rok prijave: do vključno 17. 1. 2014 do 16. ure.

Program se bo pričel ob 9.00 uri v predavalnici Kovačija v Centru za ohranjanje kulturne dediščine, Dežela kozolcev Šentrupert, na naslovu Šentrupert 5.

Prijave in dodatne informacije po telefonu na 08/20 52 855 ali po elektronski pošti na info@dezelakozolcev.si.

Vabljeni!

pdf-logo-smallPrijavni obrazec

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA VODNIKA PO MUZEJU NA PROSTEM, DEŽELI KOZOLCEV ŠENTRUPERT

Pogoja za prijavo:

najmanj srednješolska izobrazba in aktivno znanje vsaj enega tujega jezika. Od kandidata pričakujemo široko razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in sposobnost prilagajanja ter aktivno znanje tujega jezika.

Cena tečaja po programu:

48,00 EUR (cena vključuje DDV) za udeležence z območja Občine Šentrupert in 100,00 EUR (cena vključuje DDV) za udeležence z drugih občin. Kotizacija se poravna pred tečajem na račun Dežele kozolcev Šentrupert, d.o.o.; IBAN: SI56 3500 1000 0607 035, BIC: BFKKSI22, koda namena: OTHR, namen plačila: Izobraževanje 25. 1. 2014, sklic: 25012014.

Ob morebitnih odjavah že vplačane prijavnine ne vračamo.

Maksimalno število udeležencev je 45. Prijave sprejemamo do zasedenosti mest po pošti, elektronski pošti info@dezelakozolcev.si ali po telefonu na 08/20 52 855.

Prijave in dodatne informacije:

Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.

Šentrupert 33

8232 Šentrupert

pdf-logo-smallVabilo na izobrazevanje

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA VODNIKA PO MUZEJU NA PROSTEM, DEŽELI KOZOLCEV ŠENTRUPERT

Program se bo pričel ob 9.00 uri v predavalnici Kovačija v Centru za ohranjanje kulturne dediščine, Dežela kozolcev Šentrupert, na naslovu Šentrupert 5.

Vsebina programa – teoretični del:

A.          Predstavitev Dežele kozolcev Šentrupert

muzej na prostem in aktivnosti (30 minut)

Izvajalka: Urša Repše, Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.

 

B.          Predstavitev Občine Šentrupert

Občina in njeno delovanje (30 minut)

Izvajalka: Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave, Občine Šentrupert

 

C.          Zgodovina Šentruperta

zgodovina kraja skozi (1 ura)

Izvajalec: Jože Zupan, profesor slovenščine, nekdanji ravnatelj in knjižničar na OŠ dr. Pavla Lunačka, urednik, organizator kulturnih prireditev

 

A.          Dediščina je priložnost

Izvajalka: Alenka Lamovšek

 

B.          Kozolec in muzej na prostem

zgodovinski razvoj kozolca in izzivi muzeja na prostem (45 min)

Izvajalec: mag. Dušan Štepec, konzervator ZVKDS OE NM

 

C.          Bonton in protokol

zunanja podoba oziroma lik vodnika in zahteve protokola (30 minut)

Izvajalka: Urša Repše, Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.

 

D.          Tehnike vodenja in komunikologija

tehnika in način vodenja (90 minut)

Vloga turističnega vodnika, kot podajalca informacij skupinam vseh velikosti in vseh stopenj zahtevnosti. Predstavitev postopka priprave na vodenje, tehnike premagovanja treme, vzpostavljanja stika s skupino (predstavitev, nagovor, priprava načrta ogleda), predstavitve samega vodenja in prilagajanja spremembam ter opis situacij, ki lahko nepričakovano nastopijo na vodstvu.

 

pdf-logo-smallProgram izobrazevanja za vodnika