Dežela kozolcev

Aktualno

Sprejeto letno poročilo za leto 2022

V četrtek, 15. marca 2023 je Svet zavoda Dežela kozolcev soglasno sprejel Letno poročilo Zavoda dežela kozolcev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine za poslovno leto 2022.
Dežela kozolcev kot prvi muzej s kozolci na prostem na svetu, skrbi za varovanje dediščine kozolcev ter hrani, zbira, proučuje in interpretira gradivo in elemente dediščine povezane s kozolci, njihovo izdelavo ter življenjem z njimi.
Kaj je naša vizija? Vsestransko vrednost dediščine kozolcev, želimo povezati z sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. Stremimo k mednarodni prepoznavnosti Dežele kozolcev, ki bo povečala število tujih obiskovalcev in ozavestila pomembnost kozolcev za Slovence in Slovenijo.
V letu 2022 nas je obiskalo 7.507 evidentiranih obiskovalcev. Največ obiskovalcev je bilo v Deželi kozolcev od junija do oktobra 2022. V septembru in oktobru smo veliko delali s skupinami, predvsem šolske skupine.
Organizirano nas je obiskalo 54 skupin oz. 2.032 oseb, organizirali ali soorganizirali pa smo 24 dogodkov, ki jih je skupaj obiskalo 4.796 oseb.
Od 1. januarja 2021 v naših prostorih deluje tudi pogodbena pošta, ki se je med občani lepo prijela.
Leta 2022 je bilo v Deželi kozolcev precej investicij. Poleg investicij, ki so bile vezane na razpise, katerih prijavitelj je bila Občina Šentrupert in katerih realizacija je opisana v poglavju Razpisi smo leta 2022 izvedli še naslednje aktivnosti:
– Na novo je popeskan del sprehajalnih poti,
– Obrezano je bilo drevje in grmovnice,
– Na novo je bila izvedena zasaditev nekaterih grmovnic,
– Interenergo nam je doniral nove sekance za pod kozolce,
– Obnovljen je gnojni voz,
– Defibrilator.
Zavod Dežela kozolcev je v letu 2022 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki.