Dežela kozolcev

Aktualno

ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE // predstavitev rokodelskih dejavnosti in delavnice

Dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle se bo odvijal v muzeju Dežela kozolcev v Šentrupertu, v soboto, 12. 10. 2019, med 14.00 in 17.00.
Namen dogodka je predstaviti različne rokodelce in rokodelske dejavnosti, ki so še poznane,
se preoblikovale ali pa so se ustvarile na novo. Pod kozolci v muzeju se bodo predstavljali
rokodelci in mojstri s svojo dejavnostjo ter pokazali postopek izdelave izdelka, uporabljene
materiale in podobno.
V preteklosti so na domačijah sami pripravljali pripomočke, ki so jih vsakodnevno uporabljali,
marsikje so sami spletli košaro, koš, pripravili prejo, popravili orodje, kuhinjske pripomočke…
Poznali pa so tudi specializirane rokodelske dejavnosti, med njimi so to lončar, kovač, tkalec,
izdelovalec pasov, vrvi in „štriknc“, medičar, svečar, rezbar, usnjar, komatar, šuštar, krojač,
pipar, sedlar, kolar, tesar, sodar, klekljarica in podobno. Res pestra ponudba izdelkov in znanj,
nekatera med njimi so žal že „odšla“.
Danes rokodelstvo nekaterim pomeni dodatni zaslužek, nekaterim je to osnovna dejavnost,
nekateri rokodelci to delajo iz veselja do ustvarjanja. Z negovanjem in spodbujanjem
rokodelskih dejavnosti pomagamo, da se ta del dediščine ohranja. Z uporabo rokodelskih
izdelkov pa bo dediščina rokodelstva vitalno vpeta v naš vsakdan in „živela“ z nami.
V projektu sodelujeta tudi LAS STIK in LAS Dolenjske in Bele Krajine, ki bosta predstavila
projekte na temo rokodelstva na tem območju.
Projekt je podprla Občina Šentrupert.

 

Naj rokodelstvo živi.

Vabljeni na dogodek!

KONTAKT: Alenka Stražišar Lamovšek, info@dezelakozolcev.si, 040 256 737

 

foto: Alenka S. Lamovšek