Dežela kozolcev

Aktualno

Razstava Beli svet med Gorjanci in Kolpo v našem muzeju

Razstava Beli svet med Gorjanci in Kolpo prikazuje naravno in kulturno dediščino Bele krajine v desetih slikah.

Z raznolikimi fotografijami predstavlja pestrost kulturne in naravne dediščine Bele krajine, kjer si podajajo roko narava in kultura, folklorna tradicija in sodobna glasba, bela lanena noša in usnjeni pasovi. Razgibano pokrajino krasijo pisan živalski svet in tri smaragdne reke Kolpa, Lahinja in Krupa v sožitju s krajinskimi parki, lepimi razglednimi točkami in tradicionalnimi steljniki.

Vse to bogastvo se povezuje v šopek kulinaričnih doživetij, ki jih obiskovalcem radodarno ponuja pokrajina bele narodne noše in nežnih belih brez.

Razstavo so pripravili Kulturni center Semič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Enota Novo Mesto, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Enota Novo mesto in gospa Mira Ivanovič.

 

The exhibition Beli svet med Gorjanci in Kolpo (The White Land Between the Gorjanci Mountain Range and the Kolpa River) presents the natural and cultural heritage of Bela krajina in ten beautiful images.

Through these photographs the combinations linking the abundant cultural and natural heritage of Bela krajina are shown. A special bond is demonstrated that connects nature with culture, folk tradition with modern music and our white linen folk costume with leather belts. The undulating landscape is adorned by varied fauna and our three emerald rivers Kolpa, Lahinja and Krupa which blend seamlessly with our landscape parks, lovely viewpoints and traditional fern lands (steljniki).

All of this colourful exuberance is tied into a bouquet of culinary experiences continuously and generously offered to visitors while exploring this land of white folk costume and gentle white birches. 

The exhibition has been prepared by The Cultural Centre Semič, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia – unit Novo mesto, The Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia – unit Novo mesto and Mrs Mira Ivanovič.