Dežela kozolcev

Aktualno

Naravoslovni dnevi v Deželi kozolcev – inovativni izdelek iz lesa

V šolskem letu 2013/2014 so se v okviru promocije slovenskega lesa izvajali tehniške in naravoslovne dneve v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Naravoslovni dnevi in izobraževalne delavnice za učence 5. razredov osnovnih šol so bili izvedeni v Deželi kozolcev v Šentrupertu v septembru in oktobru 2013. Aktivnost je bila financirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

DELAVNICA IZDELAVA INOVATIVNEGA LESENEGA IZDELKA
Delavnica Izdelava inovativnega lesenega izdelka je sledila obisku muzeja Dežele kozolcev. Na ogledu so otroci dobili vpogled v trajnostno gradnjo, gradnjo z Iesom, gradnjo na podeželju, obujanje tradicionalnih stavbarskih obrti, uporabo Iokalnih materialov. Seznanili so se tudi s pomenom kozolca v slovenski kulturni dediščini in njegovi vlogi v prostoru in družbi danes.

Drugi del naravoslovnega dneva je temeljil na uvajanju in spoznavanju novih tehnologij uporabe lesa, obnovljivih virih energije, pomenu lesa v vsakdanjem življenju, odličnosti arhitekture in oblikovanja v Sloveniji kot dodane vrednosti in na promociji sodobnih oblikovalskih in podjetniških strategij. Zaključil se je s praktično delavnico, kjer je vsak otrok izdelal inovativni leseni izdelek.

NAMEN IN CILJI PRAKTIČNE DELAVNICE
Seznanjanje z oblikovanjem različnih inovativnih izdelkov iz lesa, ki upoštevajo tako tradicionalne obrti, kot nove oblikovalske strategije.
MATERIALI
Lesene ploščice dveh velikosti, kladiva, žebljički, lepilne pištole.
DEJAVNOSTI
Vsak učenec na svoji delovni površini dobi 10 ploščic dolžine 20 cm in 10 ploščic dolžine 10 cm iz katerih zbije ali zlima inovativen lesen izdelek.

Naravoslovni dnevi in izobraževalne delavnice za učence 5. razredov osnovnih šol so bili izvedeni v Deželi kozolcev v Šentrupertu v septembru in oktobru 2013. Udeležili so se jih učenci iz naslednjih šol:
Druga osnovna šola Slovenj Gradec, podružnice Pameče
Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica
Osnovna šola Čepovan, Čepovan
Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje
Osnova šola Kuteževo, Kuteževo
Osnovna šola Staneta Žagarja, Lipnica
Osnovna šola Staneta Žagarja, podružnica Ovsiše, Ovsiše
Osnovna šola Šempas, Šempas
Osnovna šola Šentjanž, Šentjanž pri Dravogradu
Osnovna šola Štore, Štore