Dežela kozolcev

Aktualno

Skupaj zmoremo več!

Naslov projekta: Oživitev kozolcev

Akronim operacije: OK

Nosilec operacije: Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o.

Ostali partnerji v operaciji: Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Turistično društvo Šentrupert, Občina Šentrupert

Opis in aktivnosti v projektu (kratko): Za prebivalstvo šestih občin bodo izvedene delavnice za aktivacijo lokalnega potenciala. Pripravili in izvedli bomo 3 nove turistične programe Dežele kozolcev: a) Doživeti kozolce: prikaz (z aktivno udeležbo obiskovalcev) tipičnih del s tradicionalnimi orodji in obedovanjem ter inovativna digitalna predstavitev vdevanja sena, b) Z igro v preteklost: prikaz starih iger pod kozolci z aktivno udeležbo obiskovalcev, c) Čutna pot zdravilnih rastlin: organizirani vodeni sprehod med zdravilnimi zelišči, izvedba izobraževanj povezanih s poznavanjem in uporabo zdravilnih zelišč. Pripravili in postavili bomo razstavo tradicionalnih kmečkih orodij Orodja preteklosti, ki bo predstavljena v dveh kozolcih v Deželi kozolcev. Izvedli bomo celovito promocijo Dežele kozolcev in novih turističnih programov.

Cilj(i) projekta:  Glavni cilj projekta je ustvariti tri inovativne turistične programe Dežele kozolcev, temelječe na danosti lokalnega okolja, tj. lesni stavbeni dediščini, dediščini kulture prehranjevanja, uporabe zdravilnih rastlin, otroških iger, in vključiti lokalno prebivalstvo v turistični program ter s promocijo dvigniti število obiskovalcev Dežele kozolcev.

Pričakovani rezultati operacije: Oblikovani in izvedeni bodo trije novi turistični programi: 1) Doživeti kozolce: izkušnja tipičnih del s tradicionalnimi orodji in obedovanje (kontinuirana mesečna izvedba dogodkov v sezoni) ter inovativna digitalna aplikacija prikaza vdevanja sena (individualen ogled), 2) Z igro v preteklost: izkušnja igranja starih iger pod kozolcev (talna aplikacija igralne površine z mesečnim prikazom igre v sezoni), c) Čutna pot zdravilnih rastlin: sprehod med zdravilnimi zelišči, pridobivanje znanja in izkušenj nabiranja, vonjanja, pokušanja zdravilnih rastlin, priprava čajnih mešanic, pijač, mila ipd. iz več kot 150 zdravilnih rastlin (mesečna izvedba v sezoni). Postavljena bo stalna razstava tradicionalnega kmečkega orodja (Orodja preteklosti). Izvedena bo celovita promocija Dežele kozolcev in novih turističnih programov, v katero bodo aktivno vključeni študenti iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina.

Trajanje projekta: 15. 4. 2018 – 15. 7. 2019 (15 mesecev)

Celotna vrednost projekta: 32.882,65 EUR

Kontakt: Branka Brcar, branka.brcar@dezelakozolcev.si; 040 256 737

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

 

 

 

 

 

Za vsebino na spletni strani Dežele kozolcev je odgovorna Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.