Dežela kozolcev

Flančnik – vrt dolenjske gospodinje

Flančnik v Deželi kozolcev

Flančnik v Deželi kozolcev predstavlja vrt, kot so ga imele gospodinje na Dolenjskem v preteklosti. S svojo etnobotanično vsebinsko zasnovo ter zasaditvijo z užitno-zdravilnimi in okrasnimi rastlinami predstavlja izsek iz bogate zakladnice naravne in kulturne dediščine, zlasti iz obsežnega ljudskega znanja o rastlinskem svetu. Združuje tradicijo vrtnarstva, zdravilstva in zeliščarstva ter drugih tradicionalnih uporab. Hkrati gre tudi za ohranjanje biotske pestrosti ter avtohtonih in tradicionalnih sort vrtnin in poljščin.

Leta 2015 je vrt, ki je bil sprva na pobudo muzeja na prostem zasajen kot vrt zdravilnih rastlin, prevzel v upravljanje Zavod Rožlin, zavod za izobraževanje, kulturo in turizem. Vrt je dobil novo ime in zgodbo, ki izhaja iz lokalnega okolja. V tradicionalnem kmečkem gospodarstvu je bil namreč flančnik manjši kos zemljišča v bližini domačije, namenjen vzgoji sadik, gojenju zelenjave, dišavnic, zelišč in okrasnih rož za lastne vsakodnevne potrebe.

Flančnik v Deželi kozolcev, ki ga krasi velika etnobotanična pestrost z okoli sto različnimi rastlinami, je že vključen v različne projekte, kot so Jernejevo – zeliščarski dan v Deželi kozolcev, Etnobotanične flancarije, pridružuje pa se tudi gibanjem Zelemenjava in Knjigobežnice.

Flančnik

Flančnik

Delo na flančniku

Delo na flančniku

Označevanje rastlin v flančniku

Označevanje rastlin v flančniku

Pletenje kompostnika iz bek v flančniku

Pletenje kompostnika iz bek v flančniku